Cookie Menu

Nyheder

Kursus i familieterapi

19.04.2012

Vores erfarne familieterapeut Monika Kern underviser i sine arbejdsmetoder på et nyt kursus i familieterapi.

Læs mere

Fra bogen Socialrådgivning og Socialt Arbejde

27.03.2012

Der er kommet en ny artikel til artikelsamlingen på vores hjemmeside: www.sensetik.dk/artikler.

Den er skrevet af Rikke Posborg, som er socialrådgiver og i mange år har været dybt engageret i socialt arbejde på Vesterbro gennem sin stilling som souchef i Kristeligt Studenter Settlement. Hun har skrevet flere kapitler til bogen Socialrådgivning og Socialt Arbejde, som er en grundbog til socialrådgiveruddannelsen. Hans Reitzels forlag har givet os tilladelse til at bringe kapitlet Personlige Kompetencer i Socialrådgivning.
Kapitlet er i meget høj grad inspireret af det, som Rikke har lært i sit årelange forløb i Sensetik terapi og på Sensetiks terapeut uddannelse.

Bogen genudgives i efteråret 2012.

Læs mere

En historie om at gå i Sensetik terapi

09.03.2012

Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede øst for Storebælt har gået i Sensetik terapi siden år 2000. Læs hans egne ord om, hvad han har fået ud af det.

Læs mere

Endeligt program for faglig dag d. 3. marts 2012

26.02.2012

Dagen starter kl. 11 med ankomst og Sensetik øvelser ved Lone Nielsen. Dagen byder på 3 talere, som fortæller om, hvad Sensetik terapi har betydet for deres professionelle virke:

Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede.
Kris Simonsen, psykolog.
Jesper Simonsen, professor, Roskilde Universitet.

Adressen er
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, Lokale 305
2200 København N

Læs mere

Sensetik øvelser - inspireret af bioenergetik

10.12.2011

Nye hold starter til januar 2012 i København og Holbæk. Som noget nyt, starter der et hold, som kører, hver anden fredag i København.

Læs mere

Psykologer med overenskomst med sygesikringen

29.11.2011

Én af vores psykologer, Susanne Malmqvist, som er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, har overenskomst med sygesikringen. Overenskomsten giver mulighed for at få henvisninger fra læge og klienterne kan få en del af regningen betalt af sygesikringen. Det er en meget eftertragtet ordning for psykologer og der er hvert år mange ansøgere til den i Region Hovedstaden.

Læs mere

Faglig dag 12.november 2011

31.10.2011

Så er der faglig dag igen. Denne gang med foredrag ved Olav Storm Jensen med titlen: Sensetik og psykiatri - og ”psykiatri-psykologi” .
Arrangementet er gratis, foregår i København og er åbent for alle.

Læs mere

Ha’ det bedre lukker i Hvidovre

22.09.2011

Ha' det bedre projektet i Hvidovre Kommune er desværre lukket pga. ændrede refusionsregler.

Læs mere

Sensetik® er nu et registreret varemærke

15.08.2011

Patent- og varemærkestyrelsen har 10.august 2011 godkendt og registeret SENSETIK som et beskyttet varemærke.

Læs mere

Terapigruppe - Sensetik

07.08.2011

Gruppen er åben for alle.

Formålet med en terapigruppe, er at mødes med andre mennesker om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen. I terapigruppen opbygger vi sammen den tillid, som er helt afgørende for deltagernes udviklingsproces.

Læs mere