Cookie Menu

Dialog og sandhedssans - om at tage hinanden alvorligt

10.02.2011

Olav Storm Jensen holder foredrag onsdag d. 9. marts 2011.
Foredraget er et led i en foredragsserie under titlen 'Demokrati og Dialog', arrangeret specielt for hørehæmmede: Der er teleslynge og skrivetolkning, men alle er velkomne. Der er gratis adgang.
Sted: Sct. Andreas Kirkes menighedssal, Gothersgade 148, 1., 1123 København K.
Tid: Onsdag d. 9. 3. kl. 19.00 - 21.30
Arrangør: Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede øst for Storebælt v/pastor Peter Bjørn Hansen.

Læs mere:Foredragsrække: Demokrati & Dialog

Herunder abstract fra Olav Storm Jensens tidligere foredrag i Forum for Eksistentiel Psykologi om tilsvarende emne:

Sandhedssansens ukrænkelighed

Den bio-eksistentielle Sensetik-terapi som sandhedssans-respekterende praksis - overfor ’sandhedsrelativistiske’ og ’evidenspåståelige’ tilgange.
ved
Olav Storm Jensen

For Sensetik-tilgangens kropsfænomenologiske perspektiv bliver det evident, at vi i menneskelige relationer har en sans for autenticitet, en ’sandhedssans’ - knyttet til en ’virkelighedssans’ - knyttet til kroppens udad- og indadvendte sanser.

Krænkelser af sandhedssansen er aldrig omkostningsfrie. Uautentisk identitetsspejling i barndommen (manipulation ved lukning/spil/forstillelse) fra forældrefigurer medfører sammenstød mellem biologisk funderede autenticitets- og autoritetsarketyper: mellem ’sandhedssans’ og ’forældretro’. Disse sammenstød udvikler de selvforholdsforstyrrelser, som synes at findes bag samtlige problematikker for psykoterapien - hvis man ser efter.

Blandt intellektualistisk énsidige eller ’kropsløse’ psykologi- og terapitilgange kan vi finde en polarisering i forholdet til sandhedsdimensionen - mellem, hvad vi på den ene side kunne kalde en sandhedsrelativisme: London-skole eksistentialisme, socialkonstruktionisme, narrativitets-fokusering, etc. - og på den anden side en evidenspåståelighed: Kognitiv-adfærdsterapi, psykiatri-diagnose ontologi etc.

Foredraget bygger på materiale, der er udfoldet nærmere i artiklerne af undertegnede, som kan findes på http://www.sensetik.dk/artikler/, især ’Evidens og relevans ...’ fra 2008 og ’Krop, selv og virkelighed ...’ fra 2002.