Cookie Menu

Fagpersonligt kursus

Undervisere:

Susanne Millan Hansen cand. Psych. og Sensetik terapeut

Form: Internatkursus i 5 dage.
Kursusafgift: kr. 7.400 kr.

Sted: Sensetiks kursussted, Lusmosevej 23, Askeby på Møn

Kursusdatoer her: www.sensetik.dk/aabenworkshop

Kurset har særlig relevans for fagpersoner med jobfunktioner eller erhverv, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritet.

Det gennemgående fokus på kurset vil være arbejdet med evnen til at være nærværende i kontakten med sig selv og til det andet menneske. Vores erfaring er, at denne kerne af personlig kompetence er afgørende for kvaliteten i enhver relation og samarbejdssituation.

Deltagernes skal således være indstillet på og motiveret for at forholde sig til personlig ansvarlighed, og der vil blive lagt vægt på arbejdet med åben, konkret og direkte kommunikation. Ligeledes fordrer kurset en interesse for at udforske og afprøve muligheder i sig selv og i kontakten til andre og til at undersøge og ændre opfattelser, holdninger og handlinger.

Arbejdet på kurset vil tage udgangspunkt deltagernes egne erfaringer og vil omfatte fælles øvelsesforløb og arbejde med hver enkelt deltagers individuelle problemstillinger og temaer.

Tilmelding:
Susanne: 61 86 06 56, susanne@sensetik.dk

- og derpå indbetaling af depositum: kr. 1.300
på konto nr. 3185 3185093824

Depositum tilbagebetales ikke.
Restbeløbet skal være indbetalt senest 4 uger før kursusstart.

Deltagerliste og yderligere praktiske oplysninger tilsendes forud for kurset.