Cookie Menu

Sensetik® er nu et registreret varemærke

15.08.2011

Patent- og varemærkestyrelsen har 10.august 2011 godkendt og registeret SENSETIK som et beskyttet varemærke.

Nedenstående er en elektronisk udskrift af registreringsbeviset for SENSETIK®

VR 2011 01829
Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister.
Registreringens omfang fremgår af vedhæftede registerudskrift. Registreringen gælder i 10 år fra registreringsdatoen.
- - - - -
The above-mentioned trade mark is registered in the Danish Register of Trade Marks.
The extent of the registration appears on the attached extract. The registration is valid for 10years from the date of registration.
10.august 2011
Jesper Kongstad Direktør

Rekvirent: CHH Dato: 10. august 2011
Reference: VA 2011 00301 Side 2 af 3
Registerudskrift
(Extract of Register)
(111) : VR 2011 01829
(210) : VA 2011 00301
(151) : 28. juli 2011
(220) : 1. februar 2011
(180) : 28. juli 2021

(730) : Sensetik Instituttet
c/o Susanne Millan Hansen
Backersvej 124 2300 København S Danmark

(740/750) : Charlotte Ilona Munck Højlyng
Brovej 17 4000 Roskilde Danmark

(540) : SENSETIK

(511) : Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder virksomhed med
kurser, supervision, træning, instruktion, ledelse, foredrag og workshops og
kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed.

Klasse 44: Psykologvirksomhed og psykoterapi, herunder virksomhed med
behandling, rådgivning, vejledning, coaching, sparring, supervision, terapi, herunder
alternativ terapi, tolkning, analyse, konsulentvirksomhed i forbindelse hermed og i
forbindelse med samarbejdsvanskeligheder i virksomheder; sundhedspleje af
mennesker.

Udskrift slut
(End of Extract)