Cookie Menu

Sensetik inviterer til FagligDag 10.11.2018

22.09.2018

Oplæg ved Aase Morell: Et kvalificeret bud på en dagtilbudspædagogik

Sensetik inviterer til faglig dag
Lørdag 10.11. kl 11-16
kvarterhuset Jemtelandsgade 3 2300 kbh S

Faglig dag er gratis og alle er velkomne

Vi starter med fælles øvelser og resten af dagen er afsat til oplæg med
Aase Morell:

Et kvalificeret bud på en dagtilbudspædagogik

Jeg har givet mig den udfordring at komme med et bud på en dagtilbudspædagogik, ud fra mine mange 100 erfaringer med at organisere og gennemføre pædagogiske aktiviteter med børn fra 0-6 år. Mit fokus er skelnen mellem gøren og væren - vigtigheden af, hvordan personalet vælger at være tilstede med dem selv og for barnet. Jeg vil fortælle om hvordan min erfaring fra Sensetik har kvalificeret mit pædagogiske virke.

Jeg vil formidle mine erfaringer gennem en række varierede eksempler og komme ind på både personalesamarbejde, forældresamarbejde, planlagte pædagogiske aktiviteter, organisering samt relations arbejde.

Det bliver en personlig fortælling fra mit arbejdsliv om, hvordan jeg har udviklet mig fagligt og gjort erfaringer med hvad der virker.

Som deltager i dagen vil du få muligheden for at være i dialog med mig og andre omkring mit oplæg. Jeg vil ønske mig feedback fra tilhørerne. Den jeg vil bruge til videre udvikling af mine kompetencer inden for det pædagogiske arbejde.
Vi får det så fagligt sjovt… det kan jeg altså godt garantere 

Hilsen Aase

Aase Morell (1972)
Sensetik terapi uddannelse 2006-2010
Terapi praksis i Næstved
Sprog konsulent, Næstved kommune gennem de seneste 11 år
Uddannet pædagog 1998, Diplom i ”Dansk som andet sprog” samt i ”Relations-kompetence”
Lang række kurser inden for sprog, pædagogik og interkulturel kommunikation
Aktuelt I gang med efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologisk struktureret social aktivitet