Cookie Menu

Sensetik i videnskabelig artikel

22.02.2019

Sensetiks etik bruges som udgangspunkt og analytisk ramme i en artikel om brugerdrevet design (Participatory Design).

Mag. art. Olav Storm Jensen og professor Jesper Simonsen har udgivet en ny artikel hvor Sensetiks etik bruges som som udgangspunkt og analytisk ramme i en artikel om brugerdrevet design (Participatory Design).

I artiklen bruges Sensetiks etik - at være der med sig selv og som sig selv men for klienten - som udgangspunkt og analytisk ramme til at beskrive, fortolke og analysere hvordan en gruppe sygeplejersker deltog i en brugerdrevet design proces af it sundheds-it system som skulle hjælpe sygeplejerskerne med at samarbejde på tværs af afdelinger.

Læs mere<< Sensetik i brugerdrevet design