Cookie Menu

Olav Storm Jensens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor

10.03.2014

Tiltrædelsesforelæsning i forbindelse med Olav Storm Jensens tiltræden som adjungeret professor på Roskilde Universitet.

Fredag d. 23. maj kl. 14-16.00 i biografen, hus 41.1

Se video optagelsen her: Tiltrædelsesforelæsning
(Der er 3 minutter med forringet lydkvalitet lidt over en time inde i forelæsningen.)

Tilmelding til receptionen senest 15. maj til Agnete Nebsager på agnete@ruc.dk

Program:
Tiltrædelsesforelæsning for adjungeret professor Olav Storm Jensen, RUC, biografen, hus 41.1

Se RUCs indbydelse her: Tiltrædelsesforelæsning

SAGLIGHED, SELVFORHOLD OG SANDHEDSSANS


- Fagpersonlige ind- og udviklinger
- om autenticitets- og spilkulturer i fagligt liv og samarbejde
- og hvorfor saglighed nogle gange kræver mod

Forelæsningen vil fokusere på det fagpersonlige perspektiv - det at tage alvorligt at vi ikke ophører med at være personer, bare fordi de arbejds- og samarbejdssammenhænge vi indgår i, defineres som faglige - som f.eks. arbejdet i grupper omkring studieprojekter på RUC. De temaer omkring et trygt eller usikkert selvværd, der i øvrigt præger vores liv på gennemgående måder, kan naturligvis også komme til at præge de faglige arbejdsprocesser på måder, der enten understøtter eller komplicerer sagligheden og kvaliteten - i såvel proces som produkt.
Problemer med selvværd som ytrer sig som angst for at tabe ansigt, kan forsøges håndteret på måder, der omfatter en modstand mod at erkende fejltagelser. Der kan være tale om modstand mod at erkende fejlopfattelser eller fejlagtige ræsonnementer, modstand mod at revidere længe forfulgte hypoteser og teorier eller modstand mod at ændre indgroede og udbredte praksisformer.
Dette fænomen kan naturligvis vise sig på alle niveauer og i alle skalaforhold - fra den nære konkrete dialog i arbejdsprocessen i gruppen til den faglige debatudfoldelse gennem offentlige medier - f.eks. om psykiatri, medicin og diagnoser. Modstanden kan undertiden udfolde sig ved metoder der sætter sagligheden under så voldsomt pres, at det kan kræve stort personligt mod at fastholde og forfægte den.
Uanset i hvilken form, betyder denne slags modstand en afgørende forstyrrelse af arbejdets eller debattens grundlæggende videnskabelige værdiorientering - orienteringen mod at søge sande og problemrelevante forståelser af virkeligheden - og udvikle former for praksis, der bygger på sådanne forståelser.

___________

Olav Storm Jensen er psykolog, mag.art. og forhenværende lektor ved Psykologisk Laboratorium, KU. Privatpraktiserende som terapeut, underviser og praksisforsker. Har udviklet Sensetik - teoretisk og praktisk som arbejdsform i terapi og fagpersonlig udvikling - og ledet den 4-årige uddannelse heri siden 1988. www.sensetik.dk

Læs mere: Olav adjungeret professor