Cookie Menu

Psykoterapeut uddannelse hos Sensetik

ny uddannelsesgruppe starter januar 2018

Uddannelsens omdrejningspunkt er udviklingen af den personlige terapeut kompetence, der vedrører evnen til nærvær og autenticitet i kontakten med klienten. For at kunne arbejde med andre må man arbejde med sig selv.

Læs om: Supervision

Krav om individuel terapi

Ud over workshopdeltagelsen kræves fortløbende individuel psykoterapi. For deltagere, der vil arbejde på at få terapeutcertifikat, kræves desuden supervision på eget klientarbejde på sidste del af uddannelsen.

Lærerne på terapeut uddannelsen

Terapeut uddannelsen ledes af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen, som har uddannet terapeuter i sensetikterapi siden 1988.

Læs mere: Grundprincipper for psykoterapeut uddannelsen

Mål og certificering som psykoterapeut

Deltagelse i uddannelsen kan ske på baggrund af forskellige personlige mål og fører ikke nødvendigvis til certifikation som sensetik terapeut.

Uddannelsen som fagpersonligt træningsprogram

Uddannelsen udgør også et fagpersonligt træningsprogram for fagpersoner med jobfunktioner, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering.

Mere om: Uddannelsen som fagpersonligt træningsprogram

Gruppestart hvert 4. år

Næste terapeut uddannelse, som bliver nr. 9, planlægges til at begynde i starten af 2018. Hvis du overvejer at deltage i psykoterapeut uddannelsen, er det en rigtig god idé at begynde et terapi forløb hos en Sensetik terapeut allerede nu.

Mere om: Psykoterapeut uddannelse - indhold og struktur

Praktisk på psykoterapeut uddannelsen

Uddannelse til Sensetik terapeut foregår i en gruppe, der gennem 4 år mødes 8 gange årligt på internatworkshops af 3 eller 5 dages varighed, halvt af hver, ialt 128 kursusdage. Internatkurserne foregår på nuværende tidspunkt på Stenstruplund på Sydfyn.

Mere om: Stenstruplund