Cookie Menu

Find din autentiske stemme

2-dages workshop i stemme- og selvudvikling

Kursussted:

Amager og Farum


Underviser:

Helge Strandjord

2-dages workshop i stemme- og selvudvikling

Nye datoer vil blive annonceret her

Formål med kurset
Hovedformålet med workshoppen er at hjælpe dig til at genfinde din autentiske stemme og støtte dig i modet til at lade andre mennesker høre og se dig, som den du er.
Som spædbørn kunne de fleste af os fylde en koncertsal med vores stemme. Stemmen var forankret dybt nede i kroppen og der var ikke noget der forhindrede os i at udtrykke os. For de fleste af os er den naturlighed og styrke forsvundet. Mange af os har haft en opvækst hvor vi på forskellige måder har lært at vi ikke må være os selv. Det har ført til over- og underspændinger i musklerne i krop, åndedræt og stemme. Resultatet bliver, at vores stemme får et meget lille toneomfang, lille volumen, begrænset udtryksregister og at den føles ufri.

Kursets indhold
På workshoppen starter vi med sensetikøvelser for at komme ned i kroppen, åbne op for vores åndedræt og mærke os selv. Når vi kan mærke os selv, kan vi bedre leve os ind i en sang eller en tekst.
Vi arbejder med at frigøre stemmen gennem sangøvelser og ved at gå på opdagelse i stemmens mange udtryksmuligheder i frie stemmeimprovisationer. Nøgleordet er at slippe kontrollen og lade kroppen udtrykke sig som den vil. Vi leger med toner, stemmelyde, konsonanter, råb, latter osv. Mange oplever at deres stemmer kan meget mere end de troede.
Vi synger sange eller reciterer digte for hinanden på en måde der er tryg og inviterende. Vi øver os på den måde i at stå frem og blive set og hørt som dem vi er. Det er selvfølgelig utrygt og udfordrende for mange og en vigtig del af workshoppens indhold er hjælp med det.

Om mig
Jeg er uddannet klassisk sanger fra Konservatoriet Aalborg og Århus. Jeg er også uddannet musikterapeut og har gået på Sensetik uddannelsen to gange. Al min undervisning er baseret på egne erfaringer. Erfaringer jeg har gjort mig ved at have beskæftiget mig med klassisk sang og terapi sideløbende gennem mange år, og ved at jeg selv har skullet kæmpe mig ud af skallen og turde blive set og hørt. Jeg har gennem flere år lavet aftenkurset ”Stemme- og Selvudvikling” på FOF i Aalborg.
Pris: inkl. mad, kaffe, te og vand er 1.600 kr.
Kom iført tøj du kan bevæge dig i.
Workshoppen er for alle uanset forudsætninger.

Tilmelding med mail til helgeestrandjord@gmail.com

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer.

Helge Strandjord