Cookie Menu

Psykoterapeut uddannelse hos Sensetik

Ny uddannelsesgruppe starter januar 2022

Uddannelsens omdrejningspunkt er udviklingen af den personlige terapeut kompetence, der vedrører evnen til nærvær og autenticitet i kontakten med klienten. Da læringen af denne kernekompetence har centrum i en personlig udviklingsproces, har egenterapi en central betydning på uddannelsen, idet vi helt konsekvent praktiserer erfaringen: For at kunne arbejde med andre må man arbejde med sig selv.

Læs mere: Grundprincipper for psykoterapeut uddannelsen

Uddannelse til Sensetik terapeut foregår i en gruppe, der gennem 4 år mødes 8 gange årligt på internatworkshops af 3 eller 5 dages varighed, halvt af hver, ialt 128 kursusdage.
Ud over workshopdeltagelsen kræves gennem alle fire år fortløbende individuel psykoterapi.
For deltagere, der vil arbejde på at blive certificeret psykoterapeut, kræves desuden supervision på eget klientarbejde på sidste del af uddannelsen.

Mere om: Psykoterapeut uddannelse - indhold og struktur

Læs om: Supervision

Lærerne på psykoterapeut uddannelsen

Uddannelsen ledes af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen, som har uddannet terapeuter i Sensetik terapi siden 1988.

Mål med uddannelsen

Uddannelsen er en psykoterapeut uddannelse, men deltagelse kan ske på baggrund af forskellige personlige mål og fører ikke nødvendigvis til certifikation som Sensetik terapeut.

Uddannelsen har samme relevans som et fagpersonligt træningsprogram for fagpersoner med jobfunktioner, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering.

Uafhængig af faglige mål er Sensetik uddannelsen desuden en unik mulighed til at arbejde særdeles intensivt med sin personlige udvikling i en gruppe gennem fire år, hvor man følges ad med mennesker med samme interesse og fælles værdigrundlag, og dette har gennem historien været den allermest udbredte begrundelse for at deltage i uddannelsesforløbene.

Mere om: Uddannelsen som fagpersonligt træningsprogram

Gruppestart hvert 4. år - næste gruppestart : januar 2022

Næste fireårige psykoterapeut uddannelse begynder januar 2022

Hvis du overvejer at deltage i psykoterapeut uddannelsen, kan du læse videre her om deltagerforudsætninger, pris, ansøgningsprocedure og anbefalinger:

Mere om: Optagelse på uddannelse