Cookie Menu

Sensetiks terapeutuddannelse

Ny uddannelsesgruppe starter hvert fjerde år

Næste 4-årige uddannelsesgruppe starter i 2026.

Klik her for at læse om hvordan du ansøger om plads på uddannelsen Mere om: Optagelse på uddannelse

Om uddannelsen

En sensetikterapeuts kernekompetence at være til stede ærligt som sig selv, nærværende og i ægte kontakt med klienten. Læringen af denne grundlæggende kompetence kan kun ske gennem en dyb personlig udviklingsproces. Derfor har egenterapi en helt central betydning alle fire år på uddannelsen.

Læs mere: Grundprincipper for sensetikuddannelsen

Uddannelse til sensetikterapeut foregår i en gruppe, der gennem 4 år mødes 8 gange årligt på internatworkshops af 3 eller 5 dages varighed, halvt af hver, ialt 128 kursusdage.
Ud over workshopdeltagelsen kræves gennem alle fire år fortløbende individuel psykoterapi.
For deltagere, der vil arbejde på at blive certificeret psykoterapeut, kræves desuden supervision på eget klientarbejde på sidste del af uddannelsen.

Mere om: indhold og struktur på uddannelsen

Læs om: Supervision

Lærerne på uddannelsen

Uddannelsen ledes af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen, som har uddannet terapeuter i Sensetik terapi siden 1988. Herudover er Bolette Bartholdy fast lærer under hele uddannelsesforløbet.

Mål med uddannelsen

Sensetiks 4-årige uddannelse er en psykoterapeut uddannelse, men deltagelse kan ske på baggrund af forskellige personlige mål og fører ikke nødvendigvis til certifikation som sensetikterapeut.

Uddannelsen har samme relevans som et fagpersonligt træningsprogram for fagpersoner med jobfunktioner, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering.

Uafhængig af faglige mål er sensetikuddannelsen desuden en unik mulighed til at arbejde særdeles intensivt med sin personlige udvikling i en gruppe gennem fire år, hvor man følges ad med mennesker med samme interesse og fælles værdigrundlag, og dette har gennem historien været den allermest udbredte begrundelse for at deltage i uddannelsesforløbene.

Mere om: Uddannelsen som fagpersonligt træningsprogram

Gruppestart hvert 4. år - næste gruppestart : 2026

Hvis du overvejer at deltage i psykoterapeut uddannelsen, kan du læse videre her om deltagerforudsætninger, pris, ansøgningsprocedure og anbefalinger:

Mere om: Optagelse på uddannelse