Cookie Menu

Sensetiks terapeutuddannelse

Ny uddannelsesgruppe starter 2022

Næste 4-årige uddannelsesgruppe starter 31. august 2022. Ansøg ved at skrive en mail til susanne@sensetik.dk.

Om uddannelsen

En Sensetik terapeuts kernekompetence at være til stede ærligt som sig selv, nærværende og i ægte og kontakt med klienten. Læringen af denne grundlæggende kompetence kan kun ske gennem en dyb personlig udviklingsproces. Derfor har egenterapi en helt central betydning alle fire år på uddannelsen.

Læs mere: Grundprincipper for psykoterapeut uddannelsen

Uddannelse til Sensetik terapeut foregår i en gruppe, der gennem 4 år mødes 8 gange årligt på internatworkshops af 3 eller 5 dages varighed, halvt af hver, ialt 128 kursusdage.
Ud over workshopdeltagelsen kræves gennem alle fire år fortløbende individuel psykoterapi.
For deltagere, der vil arbejde på at blive certificeret psykoterapeut, kræves desuden supervision på eget klientarbejde på sidste del af uddannelsen.

Mere om: Psykoterapeut uddannelse - indhold og struktur

Læs om: Supervision

Lærerne på psykoterapeut uddannelsen

Uddannelsen ledes af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen og cand. psych. Susanne Millan Hansen, som har uddannet terapeuter i Sensetik terapi siden 1988.

Mål med uddannelsen

Uddannelsen er en psykoterapeut uddannelse, men deltagelse kan ske på baggrund af forskellige personlige mål og fører ikke nødvendigvis til certifikation som Sensetik terapeut.

Uddannelsen har samme relevans som et fagpersonligt træningsprogram for fagpersoner med jobfunktioner, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering.

Uafhængig af faglige mål er Sensetik uddannelsen desuden en unik mulighed til at arbejde særdeles intensivt med sin personlige udvikling i en gruppe gennem fire år, hvor man følges ad med mennesker med samme interesse og fælles værdigrundlag, og dette har gennem historien været den allermest udbredte begrundelse for at deltage i uddannelsesforløbene.

Mere om: Uddannelsen som fagpersonligt træningsprogram

Gruppestart hvert 4. år - næste gruppestart : 2022

Hvis du overvejer at deltage i psykoterapeut uddannelsen, kan du læse videre her om deltagerforudsætninger, pris, ansøgningsprocedure og anbefalinger:

Mere om: Optagelse på uddannelse