Cookie Menu

Sorg og krise

Kræver sorg terapi?

Sorg og krise opstår, når livet på den en eller den anden måde ikke former sig, som vi ville ønske det. At være i sorg og krise giver i sig selv ikke automatisk behov for terapi, - ikke så længe de tabsprocesser og udviklingsprocesser, der er i situationen, accepteres og får plads og tid til at forløbe naturligt.

Ved dybe eksistentielle udfordringer kan den nødvendige omstillingsproces tage lang, lang tid og involvere dybere lag i følelseslivet, end dem, man er vant til at møde og håndtere, og man kan erfare reaktioner i sig selv, som virker mærkelige og uforståelige.

Når vi rystes af sorg og krise, rystes vi mange gange også i vores billede af os selv og vikles ind i tvivl og frygt for at være helt forkert.

Under krise og i stor sorg vil mange have stærke og smertefulde erfaringer med afmagt med gentagne oplevelser af, at lige meget hvad man gør, forbedrer det ingenting. Når det vi gør tilsyneladende ikke fungerer, kan vi drage den fejlagtige konklusion, at man som menneske er forkert. Og denne forvirring og mistillid i forholdet til en selv kan føre til uhensigtsmæssig handlen, og onde cirkler kan gå i gang.

Nogle få af utallige eksempler på den slags selvusikkerhed og afvisninger af en selv:

Bevæger sorg processen sig ad denne jeg-er-forkert-vej, kan det blive relevant med terapeutisk hjælp.

Sensetik terapi

Sorg og krise indebærer naturligt elementer af både protest (aggression) og smerte. I sensetik terapi arbejder vi helt konsekvent med at mærke og møde samtlige følelsesmæssige reaktioner.

Kun på denne måde kan man i mødet med sorg og krise undgå at få aktiveret paratheden til negative selvbilleder og dermed afspore de naturlige processer og i stedet gennem sin sorg og krise lære nyt om dybere lag i ens egne følelsers virkelighed med de nye livsmuligheder, dette giver.

Alle Sensetiks terapeuter er kvalificerede til at arbejde med sorg og krise og er velfunderede i den nødvendige teori.

Se dem her:Terapeuter

Ring til én af dem eller skriv til os på kontaktsiden.

Gå til:Kontaktsiden