Cookie Menu

Behandling af OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger

Vores udgangspunkt for behandling af OCD er, at alle tvangshandlinger og tvangstanker er noget, man laver af en grund og med et formål. Vi ser tvangshandlingerne som et menneskes forsøg på at løse et problem. F.eks. problemet, at jeg kan blive syg af bakterier fra andre mennesker, kan jeg forsøge at løse med overdreven hygiejne. Løsningen virker ikke for jeg kan aldrig blive 100 % bakteriefri og min løsning har store negative konsekvenser for mit liv.

Erfaringen er, at den tvangsmæssige adfærd knyttet til OCD overordnet er et forsøg på at håndtere og afværge, at man føler angst og uro. Sammen med klienten undersøger terapeuten baggrunden for uroen og vores erfaring er tilbagevendende, at den store kilde til denne uro og angst er en negativ opfattelse af sig selv - for de allerfleste en angst for at være skadelig og negativ for andre mennesker.

OCD bygger på negativ selvopfattelse

Arbejdet med de fejlagtige selvopfattelser er omdrejningspunktet for vores måde at behandle OCD på. Det vil sige, at det er en psykoterapi, hvor vi arbejder med årsager, modsat symptombehandling. Det betyder også, at helbredelse ikke bare betyder, at man til en vis grad lærer at kontrollere sine tvangsmæssige handlinger, men man får det rent faktisk bedre. Behandlingen indebærer, at vi arbejder følelsesmæssigt og kropsligt sådan, at klienten kan hjælpes frem til selv at mærke, at forestillingerne om at være helt forfærdelig og en ødelæggende person er absurde og uvirkelige. Det helt afgørende er at komme til at arbejde i en sådan dybde, at klienten har mulighed for indefra at blive sikker på, at der intet forkert eller ondt er i hende eller ham og erhverve sig en rodfæstet vished om sit naturlige ligeværd med andre mennesker.

Læs mere: Videnskabelig artikel om behandling af OCD med psykoterapi

Eksempel på OCD

Eksempelvis en person, som har OCD med overdrevet optagethed af at vaske hænder og derved forsøge at undgå bakterier. Dette har udspring i en selvopfattelse som ulækker og bekymring for hele tiden at kunne smitte og overføre sine modbydeligheder til andre mennesker. Personen prøver at løse sit problem og undgå at skade sig selv og/eller andre ved hjælp af omhyggelig hygiejne, en metode som åbenlyst er meget anstrengende og som man aldrig bliver færdig med. Når denne klient i ocd behandling bliver i stand til at tage stilling til den bagvedliggende selvfordømmelse og tilstrækkeligt dybt anerkender, at hun ikke er et modbydeligt menneske eller skadelig person, oplever hun, at behovet for at bruge hygiejne metoden forsvinder.

Find en terapeut