Cookie Menu

Udbrændthed

Udbrændthed er udmattelse

Lær at hjælpe dig selv til et liv med mere omsorg for dig selv og mindre stress.

Sensetikterapi mod udbrændthed og stressudmattelse

I Sensetikterapi arbejder vi med fokus på, at stressudmattelse og udbrændthed er alvorligt. Udbrændthed er et resultat af måden, du behandler dig selv på under belastende forhold. Det handler ikke kun om, at forholdene er belastende.

For du ender ikke bare automatisk i udbrændthed eller stressudmattelse, selvom du er i belastende situationer over lang tid. Ifølge vores erfaringer er den allervigtigste årsag til udbrændthed et ukærligt forhold til sig selv. Man kan også sige, at du er blevet uvenner med dig selv. Det fører til, at du vælger ikke at passe på dig selv eller sige fra over for alt for belastende situationer.

Når du er uopmærksom (nok) eller ignorerer dine kropslige og psykiske tegn på overbelastning, og gør dette over et vist tidsrum, så udmatter du dig selv. Den udmattelse, eller udbrændthed, har omfattende og til tider voldsomme negative konsekvenser for din psykiske og fysiske sundhed og velvære. Derfor nytter det at gå i terapi og lære at passe bedre på dig selv. Læs mere her på siden om, hvordan vi behandler udbrændthed, hvorfor udbrændthed er alvorligt og om at udbrændthed er udmattelse.

I Sensetik foregår arbejdet med udbrændthed i et individuelt terapiforløb med en af vore terapeuter. Den individuelle terapi kan efter ønske og behov suppleres med gruppeterapi, parterapi eller familieterapi.

Sensetiks terapeuter

er alle kvalificerede til at arbejde med udbrændthed. Ring til én af dem eller skriv til os på kontaktsiden

Sådan behandler vi udbrændthed

Noget af det væsentlige i vores terapeutiske arbejde med udbrændthed er, at du får støtte til at mærke og forstå helt til bunds,

ikke på nogen måde er tegn på eller bevis for, at du

Når man handler uhensigtsmæssigt og afviser sine egne reaktioner og følelser, sker det ofte på måder, der er blevet så tilvante og automatiske, at de slet ikke opdages af én selv. I Sensetikterapi kan du få hjælp og metoder til at opdage, undersøge og bedre på forholdet til dig selv.

Sensetikterapi er en kropsorienteret og dybtgående terapiform, hvor vi ikke kun stræber efter, at vores klienter lige akkurat skal overleve en aktuel krise eller . Vi arbejder på at hjælpe dig til at forbedre din generelle livskvalitet. Det sker ved, at du erkender og forandrer de indgroede og ødelæggende vaner med ikke at møde dig selv eller at tage kærligt ansvar for dig selv.
At tage kærligt ansvar for dig selv indebærer naturligvis, at du kommer til at stå på dine ben med en anden og meget sundere form for styrke. Så er du bedre rustet, næste gang livet former sig krævende.

Udbrændthed er udmattelse

Udbrændthed kan beskrives som en tilstand af udmattelse - fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse. Den følger typisk af, at man har levet under belastende og stressende omstændigheder i en længere periode.
Mennesker, der brænder ud, er ofte mennesker, der lægger stor vægt på at tage ansvar. De stiller store krav til sig selv, og engagerer sig dybt i at passe deres opgaver og forpligtelser i både arbejds- og privatliv.
Er du

kan det føre til, at du ikke er opmærksom nok på eller ignorerer dine egne kropslige og psykiske tegn på reel overbelastning. Du mærker måske ikke, når du er træt, eller du ser bort fra ubehag.

Når vi er i svære og krævende situationer i vores liv, kan de fleste af os have svært ved at indse og acceptere, at vi ikke kan påtage os alle de opgaver, som vi er pålagt eller pålægger os selv. Vi vil måske ikke indse, at der er ting, som vi er helt magtesløse overfor.

Gør et menneske dette over et vist tidsrum, udmatter det sig selv.

Udbrændthed er alvorligt

Udmattelse og udbrændthed har omfattende og til tider voldsomme, negative konsekvenser for vores psykiske og fysiske sundhed og velvære, og skal tages alvorligt. Det kan være klogt og berettiget at søge professionel hjælp, når man er ved at blive eller er udbrændt og stressudmattet. Den hjælp tilbyder Sensetiks terapeuter.

Et afgørende element i den negative proces hen imod udbrændthed er, når man tager opgaverne, andre mennesker, ansvaret og alt omkring sig dybt alvorligt, men ikke tager sig selv alvorligt nok.

Udbrændthed eller stressudmattelse opstår, når man gennem længere tid har afvist sine naturlige reaktioner på pres. For eksempel ved at afvise sit naturlige behov for hvile og pause. Man har ikke mødt sig selv med omsorg og opmærksomhed og man har ikke taget tegn på overbelastning alvorligt. Man har ikke brugt kræfter på at tage vare på sig selv.

Og det er her: I måden du behandler dig selv på under de belastende forhold, du kan gribe ind og hjælpe dig selv og kan have god nytte af terapi.

Alle Sensetiks terapeuter har arbedjet med sig selv på denne måde. Støt dig til én med erfaring:

Find en terapeutEller skriv til os her

Hvis du gerne vil ringes op