Cookie Menu

Om Sensetik terapi

Forfatter: Susanne Hansen, Peter Wiese, Gorm Lundshøj

At kende sig selv - at være ven med sig selv

I vores udgave af psykoterapi, Sensetik terapi, ligger den fundamentale forandring og livsforbedring i at forandre og forbedre forholdet til sig selv. Sensetik terapi er en selverkendelsesproces i meget bogstavelig forstand: Man kommer til at lære sig selv dybere og dybere at kende. I den proces kommer man til at erfare, at dette at se oprigtigt på sig selv og erhverve sig større kendskab til sig selv, er uløseligt forbundet med et ligeså voksende venskab med sig selv.

Læs mere: Individuel terapi

Arbejdet i psykoterapi er koncentreret om at opdage, undersøge og ændre på fejlagtige negative holdninger til og opfattelser af sig selv og komme til at kunne se mere og mere klart og ærligt og med naturlig varme på sig selv.
Det større - og for mange næsten helt nye - bekendtskab med sig selv, opnår man gennem at lære at mærke sin krop og følelser til bunds og lære at undersøge de konklusioner og forestillinger, man mere eller mindre vanemæssigt indretter sig efter.

Hvis du vælger at gå i individuel terapi hos en Senstik terapeut, vil du altid møde en terapeut, der selv har gået i psykoterapi og har arbejdet dybtgående med sig selv gennem en årrække, og som stadigt og kontinuerligt er i gang med et personligt udviklingsarbejde

At skaffe sig den grad af klart kendskab til og ægte venskab med sig selv, som der kræves for at kunne arbejde og anerkendes som ansvarlig professionel Sensetik terapeut, gøres ikke på kort tid. Det fordrer en langvarig personlig investering i at afvikle de forvirringer og forviklinger i selvforholdet, som vi alle har med os, sådan at terapeuten ikke medbringer sine egne uklarheder i kontakten med sin klient, men kan være tilstede med sig selv og for sin klient.

Kropsorieteret psykoterapi

Sensetik terapi er en kropsorienteret psykoterapi. Det betyder først og fremmest, at det vi mærker i kroppen danner udgangspunkt for, hvad vi gør. Vi bruger altså det, vi kan mærke til at navigere efter. Vi har også en række enkle kropsorienterede teknikker, som støtter bedre kontakt med sig selv.

Læs mere om vores grundlag: Psykoterapi

Find en terapeut og bestil en tid