Cookie Menu

Medicinfri behandling af depressioner

alternativ behandling uden medicin

Depression er en forståelig menneskelig reaktion.

Depression er en forfærdelig ubehagelig tilstand og situation for et menneske at være i – den er forstyrrende og ødelæggende for alle dele af tilværelsen.

Ordet depression er hentet fra latin og betyder oprindeligt: Nedtrykt, afledt af ”at trykke ned”. Depression er en måde, et menneske kan reagere på, hvor selvfølelse, livslyst, åndedræt og aktivitetsniveau er trykket meget langt ned.

Vi har i mere end 25 år anvendt Sensetik terapi til at støtte mennesker i at gøre noget ved deres depressioner uden brug af medicin, og vores erfaring viser os igen og igen, at en depression IKKE er en udefra kommende pludselig opstået sygdom, men derimod en helt forståelig menneskelig reaktion eller rettere - det er muligt at komme til at forstå den. Forklaringen eller årsagen er nemlig ikke enslydende for alle mennesker som ”har en depression” selvom der er lighedspunkter og fællesnævnere og selvom den grundlæggende mekanisme er den samme.

Depression er ikke en sygdom

Den helt grundlæggende misforståelse, at depression er en sygdom, kan få den ulykkelige konsekvens, at det forvirrer den deprimerede person til at tro, at hun eller han ikke har nogen videre indflydelse på sin egen situation. Han eller hun ser sig selv henvist til medicin og ”må lære at leve med sygdommen resten af livet ”, som eneste mulighed.
En ganske forfærdelig prognose at få.

Vores erfaring er, at det er afgørende netop at opdage sin egen rolle i den nedtrykthed, man aktuelt befinder sig i og derved få forståelse for sine handlemuligheder. I takt med den indsigt og erkendelse man kan gennemgå, bliver det faktisk muligt at finde sine egne kræfter og generobre eller genopbygge sit liv med glæde og mening.

Som det måske fremgår er Sensetik terapi ikke en opskrift på lynhurtig hjælp til at komme ud af en depression og fremover undgå depressioner. Sådan en opskrift findes ikke. Selv psykiatrien erkender at lykkepiller kun hjælper 1 ud af 10 af de svært deprimerede og ingen effekt har på let og moderat deprimerede.

Vi kan i stedet tilbyde muligheden for en alternativ og medicinfri behandling af depression ved selv at opdage og indefra forstå årsagen til dine reaktioner og vise en retning, som fører ud af depression, hvis du følger den.

Sensetiks terapeuter

er alle kvalificerede til at arbejde med depression. Ring til én af dem eller skriv til os på kontaktsiden

Mekanismen bag depressioner

Udvikling af depression handler basalt set om dit forhold til dig selv: Hvordan du har det med dig selv, og hvad du gør for og i mod dig selv.

Den grundlæggende problematik i depressioner er, at man mere eller mindre bevidst tænker negativt om sig selv. Man betragter og vurderer sig selv som forkert eller mindreværdig, man stiller urimelige krav til sig selv, dømmer sig uduelig, behandler sig selv hårdhændet, kalder sig selv for værdiløs. Og det er det, man skal have hjælp til at holde op med og i stedet lære at behandle sig selv kærligt. Behandling af den virkelige årsag til depression består i at lære den negative mekanisme at kende og ændre på den. Det kan lyde enkelt - det er det på sin vis også - men det kræver hjælp, at finde ud af sine egne negative mønstre.

Den selvafvisende adfærd har den virkning, at man "holder sig selv nede" og kan føre til, at man over tid går næsten helt i stå, mister energi, sidder fast, mangler lyst og mister modet på det videre liv. Blokeringen af livsenergien bevirker, at man bliver trist og opgivende, mange gange kombineret med at være irritabel og sur og/eller angst og utryg. Hvis den selvafvisende adfærd har en vis styrke og er blevet en indgroet vane, kan det efterhånden give oplevelser af, at selve livet er værdiløst og meningsløst. ”Man har fået en depression. ”

Behandling af og hjælp til depression

Sensetik terapi er en grundig, dybtgående terapiform, hvor du gennem en kombination af kropsterapeutisk og psykologisk arbejde får mulighed for at opdage, forstå og forandre dine måder at møde dig selv på. Det vil sige, at du i din terapi kommer til arbejde med depressionens basale og underliggende dynamik. Hvor medicin er forsøg på symptombehandling, så giver Sensetik terapi mulighed for at ændre på den bagvedliggende årsag.

Det viser sig igen og igen, at gennem denne alternative behandling af depression oplever mennesker at slippe fri af - og forblive fri af - depressioner.

Alle Sensetik terapeuter er uddannede til at arbejde med depressionsmekanismen.

Du kan finde en terapeut i København og omegn, Ålborg, Århus, Fyn, Amager og i Hillerød.

Find en terapeutEller skriv til os her

Hvad tid hvis du gerne vil ringes op

Hvad tid vil du gerne ringes op