Cookie Menu

Invitation til Fagligdag

06.11.2016

Velkommen til FAGLIGDAG 12.11.2016
Oplæg: Tiltag og tanker om Sensetiks udbredelse i verden

INVITATION TIL FAGLIG DAG

lørdag 12. november 2016
kl. 11.00 -16.00
Osram Huset Valhalsgade 4, 2200 Kbh N

Program :

Vi starter med fælles SENSETIKØVELSER ledet af Selma

Resten af tiden bruger vi på oplægget:

TILTAG OG TANKER OM SENSETIKS UDBREDELSE I VERDEN.
Et tiltag til at udbrede Sensetik gennem dokumentation af terapiens effektivitet:

Jesper Simonsen, Rikke Posborg og Olav Storm Jensen vil fortælle om processen og forløbet med ‘BeReal’ projektet, som de gennem foråret/sommeren, i to trin, udarbejdede ansøgning til Innovationsfonden om - som et bud på psykiatri-kategorien i fondens ‘Grand Solutions’-opslag.
Projektet blev i oktober bedømt støtteværdigt, men opnåede ikke tilstrækkelig prioritet blandt de støtteværdige ‘Grand Solutions’-ansøgninger tl at få bevilling.

Derudover vil Olav muligvis (det afhænger lidt af hvor langt han kommer med det) dele nogle yderligere tanker om det 'Sensetik-særlige’ og det ‘Sensetik-sære’. Specielt i forbindelse med hvordan det ’særlige’ logisk former uddannelsen så den bliver meningsfuld for terapiens effektivitet, men samtidig i forhold til den øvrige psykoterapiverden bliver ’sær’ - bl.a. ved slet ikke at komme til passe ind i eksisterende systemer til evaluering af terapeutuddannelser.

Undervejs holder vi PAUSE en times tid, hvor man ka spise sin madpakke

Bolette vil være mødeleder fra start til slut og føre os gennem programmet.

Sensetik serverer lidt frugt og nødder dagen igennem, det vil Grete, Kris og Selma sørge for.

Enhver skal selv sørge for al anden mad og drikke til sig selv, også kaffe og te hvis man er til den slags, da man ikke kan købe noget som helst i Osramhuset.

Alle er meget velkomne og arrangementet er gratis

På gensyn