Cookie Menu

De komplekse patienter i det komplekse psykiatriske system

14.10.2021

Sygeplejerske og sensetikker Helle Gjeraae holder oplæg 30.10.2021 kl 13.30

INVITATION til FAGLIGDAG I SENSETIK

Dagens oplægsholder er Helle Gjeaae

Helle deltog i Sensetiks uddannelsesgruppe nummer fire, som sluttede 2001 og har i årene siden da videreudviklet og - uddannet sig indenfor Sensetik i en kontinuerlig terapeuttræningsgruppe, på åbne kurser og i individuel terapi/supervision.
Helle har arbejdet de sdste 18 år i psykiatrien på mange forskellige hospitaler. Hun har arbejdet på lukkede og åbne afsnit, højt specialiseret afsnit og i distriktspsykiatrien og retspsykiatrien.

Temaet for denne faglige dag ved Helle Gjeraae:

DE KOMPLEKSE PATIENTER I DET KOMPLEKSE PSYKIATRISKE SYSTEM

Har du lyst til at høre om psykiatrien oplevet indefra fra en sygeplejerske med mange års bred erfaring i psykiatrien? En sygeplejerske som i over 20 år har gået i Sensetik terapi - indviduel, gruppeterapi og parterapi, Sensetikuddannelse og kurser.

Hvilke dilemmaer og udfordringer oplever såvel patienter, samarbejdspartnere samt medarbejderne?

Hvilken behandling tilbydes egentlig til de psykiatriske patienter i sengepsykiatrien?

Hvad gør den ofte dårlige medie omtale ved medarbejdere og patienter?
Og er der noget om snakken?

Hvilke patienter ligger i de psykiatriske senge og hvilke udfordringer giver dette konkret på afsnittene?

Undervejs vil jeg tage udgangspunkt i konkrete oplevelser sammen med patienter samt forsøge at perspektivere dette. Patienter som er modtaget i den psykiatriske akutmodtagelse, lukkede almene afsnit og i retspsykiatrien og Sikringen.

FagligDag finder sted i København på Amager i sport- og kulturhuset:

PRISMEN
Holmbladsgade 71, 2300 København S
LØRDAG 30.10.2021
kl 13.30 - 18.30

Vi starter dagen med fælles sensetikøvelser. De varer en go halv times tid. Helle-Sofie Fussinger fra uddannelsesruppe 7 vil komme og instruere øvelserne for os.

Efter øvelser går Helle i gang med sit oplæg og undervejs i oplægget holder vi en lille pause.
Bolette er dagens mødeleder.
Sensetik serverer lidt frugt og nødder dagen igennem.
Beklageligvis har Prismens cafe besluttet at holde lukket på lørdage, så enhver, der vil ha andet end frugter og nødder, må medbringe egen forplejning.

FAGLIGDAG er som altid GRATIS og alle skal være så velkomne

på gensyn