Cookie Menu

Faglig dag, 13. november 2010 kl. 11-16

24.09.2010

Sted: Verdens Kulturcenter, Nørre Allé 7, 2200 N, rum 305

Dagen starter med øvelser v/Selma Bekric-kukulj. Herefter dagens tema v/Aase Morell:
”Relationskompetence, en forudsætning i arbejdet med mennesker.
-Om at bruge relationskompetencen bevidst i arbejdet med tosprogede børn og familier”.

Aase er ansat i daginstitutionsafdelingen; Næstved kommune, hvor hun arbejder med to-sprogede børn og familier. Aase er uddannet pædagog, har afsluttet Sensetiks 4-årige træningsprogram og praktiserer som træningsterapeut, diplomuddannelse i ”Dansk som andetsprog”.

Ud fra praksis-eksempler vil Aase synliggøre behovet for en diskussion af pædagogens fagpersonlige kompetence. Herunder at Aase oplever, at f.eks. interkulturelle kommunikations-modeller ikke er tilstrækkelige ift. pædagogens faglige arbejde med familier med anden etnisk baggrund end dansk. Ud fra egne erfaringer fortæller Aase om at blive bedre til sit arbejde i takt med udvikling af relationskompetence
Under og efter oplægget vil der være plads til snak og spørgsmål.