Cookie Menu

Ansøgning til Sensetikuddannelsen

Næste sensetikuddannelsesgruppe, som bliver nummer ti siden uddannelsen blev grundlagt i 1988, begynder
31.08.2022.

Gruppen planlægges også denne gang at blive på mindst 16 og max 18 deltagere.

pris

Betaling for uddannelsens 4 x 8 internatkurser er spredt ud på alle årets 12 måneder som et fast månedlig beløb.
Det dækker kursusafgift, overnatning og fuld forplejning.

Prisen for det kommende 4-årige forløb er ikke fastlagt, men regn med at skulle kunne afsætte 4.300,-kr pr måned i de fire år

Hertil skal lægges udgiften til regelmæssig individuel terapi i hele uddannelsestiden plus evt. supervision på egne klienter på sidste del af uddannelsen.
Omfanget af den individuelle terapi afgøres individuelt ud fra det aktuelle behov.
Det samme gælder omfanget af en eventuel supervision.
Priserne vil i uddannelsestiden reguleres i overensstemmelse med den generelle prisudvikling.

datoer

Vi har nu besluttet at fastlægge datoerne for den kommennede uddannelsesgruppe, - dog stadig med forbehold for, at vi kan komme til ændre datoer på grund af den igangværende pandemi.

2022
onsdag 31.08. - søndag 04.09. uge 35
torsdag 29.09. - søndag 02.10. uge 39
torsdag 03.11. - søndag 06.11. uge 44
onsdag 30.11. - søndag 04.12. uge 48

2023
onsdag 18.01. - søndag 22.01. uge 03
torsdag 02.03. - søndag 05.03. uge 09
torsdag 13.04. - søndag 16.04. uge 15
onsdag 17.05. - søndag 21.05. uge 20
onsdag 30.08. - søndag 03.09. uge 35
torsdag 28.09. - søndag 01.10. uge 39
torsdag 02.11. - søndag 05.11. uge 44
onsdag 29.11. - søndag 03.12. uge 48

Ansøgningsprocedure

Du søger skriftligt om optagelse på sensetiks 4-årige uddannelse ved at sende os dine data:

Navn:
Fødselsdag og -år:
Adresse:
Telefon:
e-mailadresse:
Uddannelse:
Nuværende beskæftigelse:
Eventuelle øvrige beskæftigelser/uddannelser med relevans for ansøgningen:

og dernæst besvare følgende fire punkter:

1. Din personlige begrundelse for at søge uddannelsen

2. Dine vigtigste erfaringer med egenterapi og/eller eventuel anden form forarbejde med dig selv, både individuelt og i grupper, angiv også ca omfang.

3. Dine eventuelle erfaringer som terapeut.

4. En kort selvbiografisk redegørelse.

Samtidig med ansøgningen skal du indbetale 500,-kr
på konto nr. 3185 3185093824
Mærk overførslen med dit navn og “terapeutuddannelse”.
Dette er et ansøgningsgebyr til dækning af startomkostningerne.
Bliver du ikke optaget på uddannelsen, får du det retur.

Afhængigt af om og hvor godt, vi kender dig i forvejen, vil du efter at vi har modtaget din ansøgning, blive inviteret til en samtale med uddannelsens lærere, hvor vi sammen undersøger og i fællesskab afgør, om det virker meningsfuldt og konstruktivt, at du starter på uddannelsen.

Send din ansøgning som vedhæftet fil i email til:
susanne@sensetik.dk
olav@sensetik.dk
bolette@sensetik.dk
gorm@sensetik.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive på susanne@sensetik.dk eller ringe på 61 86 06 56