Cookie Menu

Ansøgning til Sensetikuddannelsen med start 24.01.2018

Næste sensetikuddannelsesgruppe, som bliver nummer ni siden uddannelsen blev grundlagt i 1988, begynder
onsdag 24.januar 2018.

Gruppen planlægges også denne gang at blive på mindst 16 og max 18 deltagere.

Betaling for uddannelsens 4 x 8 internatkurser er spredt ud på alle årets 12 måneder som et fast månedlig beløb omfattende kursusafgift, overnatning og fuld forplejning.
Prisen i 2018 er ikke endeligt fastlagt, men vi regner med at kunne fastholde prisen fra det igangværende forløb :
ved 16 deltagere: 4.200,- kr / mdr.
ved 17 deltagere: ca. 3.950,- kr /mdr
ved 18 deltagere: ca. 3.750,- kr/mdr

Hertil skal lægges udgiften til regelmæssig individuel terapi i hele uddannelsestiden plus evt. supervision på sidste del af uddannelsen.
Omfanget af den individuelle terapi afgøres individuelt ud fra det aktuelle behov.
Det samme gælder omfanget af en eventuel supervision.

Priserne vil i uddannelsestiden reguleres i overensstemmelse med den generelle prisudvikling.

De 8 internatworkshops på uddannelsens første år er planlagt til følgende datoer.
Vi kan blive nødt til at rykke lidt på nogle datoer pga kursussted, men dette er vores nuværende plan :

2018
onsdag 24.01. - 28.01. uge 4
torsdag 15.03. - 18.03. uge 10
torsdag 12.04. - 15.04. uge 16
onsdag 23.05. - 27.05. uge 21
onsdag 29.08. - 02.09. uge 35
torsdag 27.09. - 30.09. uge 39
torsdag 01.11. - 04.11. uge 44
onsdag 28.11. - 02.12. uge 48

de fire lange kurser er fra onsdag kl.11 til søndag kl.16,
de fire korte kurser fra torsdag kl.19 til søndag kl.16.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om optagelse på sensetiks 4-årige uddannelse

Du søger skriftligt om optagelse på uddannelsen ved at sende os dine data:

Navn:
Fødselsdag og -år:
Adresse:
Telefon:
e-mailadresse:
Uddannelse:
Nuværende beskæftigelse:
Eventuelle øvrige beskæftigelser/uddannelser med relevans for ansøgningen:

og dernæst besvare følgende fire punkter:

1. Din personlige begrundelse for at søge uddannelsen

2. Dine vigtigste erfaringer med egenterapi og/eller eventuel anden form forarbejde med dig selv, både individuelt og i grupper, angiv også ca omfang.

3. Dine eventuelle erfaringer som terapeut.

4. En kort selvbiografisk redegørelse.

Samtidig med ansøgningen skal du indbetale 500,-kr
på konto nr. 3347 5156823.
Mærk overførslen med dit navn og “terapeutuddannelse”.

Dette er et ansøgningsgebyr til dækning af startomkostningerne.
Bliver du ikke optaget på uddannelsen, får du det retur, fratrukket 50,- kr til administration.

Afhængigt af om og hvor godt, vi kender dig i forvejen, vil du efter at vi har modtaget din ansøgning, blive inviteret til en samtale med uddannelsens lærere, hvor vi sammen undersøger og i fællesskab afgør, om det virker meningsfuldt og konstruktivt, at du starter på uddannelsen.

Du kan sende din ansøgning enten som vedhæftet fil i email til:
olav@sensetik.dk og susanne@sensetik.dk
eller send det med post til
Olav Jensen Rønnebærvej 49, 2840 Holte
og
Susanne Hansen Backersvej 124 2300 Kbh S
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på ovennænte addresser,
eller ringe til på
Olav: 45 42 52 93
Susanne: 61 86 05 56