Cookie Menu

Ansøgning til Sensetikuddannelsen

Næste sensetikuddannelsesgruppe, som bliver nummer ti siden uddannelsen blev grundlagt i 1988, begynder
26. januar 2022.

Gruppen planlægges også denne gang at blive på mindst 16 og max 18 deltagere.

Betaling for uddannelsens 4 x 8 internatkurser er spredt ud på alle årets 12 måneder som et fast månedlig beløb.
Det dækker kursusafgift, overnatning og fuld forplejning.
Prisen for det kommende 4-årige forløb er ikke fastlag. For at få et indtryk af prisnivoet, kan du kikke på prisen for det igangværende forløb :
ved 16 deltagere: 4.200,- kr / mdr.
ved 17 deltagere: ca. 3.950,- kr /mdr
ved 18 deltagere: ca. 3.750,- kr/mdr

Hertil skal lægges udgiften til regelmæssig individuel terapi i hele uddannelsestiden plus evt. supervision på egne klienter på sidste del af uddannelsen.
Omfanget af den individuelle terapi afgøres individuelt ud fra det aktuelle behov.
Det samme gælder omfanget af en eventuel supervision.

Priserne vil i uddannelsestiden reguleres i overensstemmelse med den generelle prisudvikling.

Datoerne for de 8 internatworkshops på første år er her:
2022
onsdag 26.01. - søndag 30.01. uge 4
torsdag 10.03.- søndag 13.03. uge 10
torsdag 07.04.– søndag 10.04. uge 14
onsdag 18.05. – søndag 22.05. uge 20
onsdag 31.08.- søndag 04.09. uge 35
torsdag 29.09.- søndag 02.10. uge 39
onsdag 12.10. – søndag 16.10. uge 41
torsdag 03.11.- søndag 06.11. uge 44
onsdag 30.11.- søndag 04.12. uge 48

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om optagelse på sensetiks 4-årige uddannelse

Du søger skriftligt om optagelse på uddannelsen ved at sende os dine data:

Navn:
Fødselsdag og -år:
Adresse:
Telefon:
e-mailadresse:
Uddannelse:
Nuværende beskæftigelse:
Eventuelle øvrige beskæftigelser/uddannelser med relevans for ansøgningen:

og dernæst besvare følgende fire punkter:

1. Din personlige begrundelse for at søge uddannelsen

2. Dine vigtigste erfaringer med egenterapi og/eller eventuel anden form forarbejde med dig selv, både individuelt og i grupper, angiv også ca omfang.

3. Dine eventuelle erfaringer som terapeut.

4. En kort selvbiografisk redegørelse.

Samtidig med ansøgningen skal du indbetale 500,-kr
på konto nr. 3347 5156823.
Mærk overførslen med dit navn og “terapeutuddannelse”.

Dette er et ansøgningsgebyr til dækning af startomkostningerne.
Bliver du ikke optaget på uddannelsen, får du det retur, fratrukket 50,- kr til administration.

Afhængigt af om og hvor godt, vi kender dig i forvejen, vil du efter at vi har modtaget din ansøgning, blive inviteret til en samtale med uddannelsens lærere, hvor vi sammen undersøger og i fællesskab afgør, om det virker meningsfuldt og konstruktivt, at du starter på uddannelsen.

Du kan sende din ansøgning enten som vedhæftet fil i email til:
olav@sensetik.dk og susanne@sensetik.dk
eller send det med post til
Olav Jensen Rønnebærvej 49, 2840 Holte
og
Susanne Hansen Backersvej 124 2300 Kbh S
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på ovennænte addresser,
eller ringe til os på
Olav: 45 42 52 93
Susanne: 61 86 05 56