Cookie Menu

Olav Storm Jensen

Certificeret Sensetik terapeut

Telefon: 45 42 52 93

E-mail: olav@sensetik.dk

Praksis: Holte

Tilbyder: Individuel terapi, Parterapi, Gruppeterapi, Supervision

Adresse: Rønnebærvej 49, 2840 Holte

Født 1942.
Faglig leder af Sensetikuddannelsen.

Jeg blev mag. art. i psykologi i 1970. Siden 1983 har jeg arbejdet som fuldtids privatpraktiserende psykoterapeut og som freelance praksisforsker og underviser. Min faglige fortid forud for dette er 14 år som universitetslærer i psykologi på Københavns Universitet. Jeg har lavet praktisk psykoterapeutisk arbejde siden 1977.

Min oprindelige faglige interesse var helt primært videnskabelig og orienteret mod grundforskning i meget almenpsykologiske, op til filosofisk erkendelsesteori grænsende, erkendelsespsykologiske emner (jeg modtog i 1969 Københavns Universitets guldmedalje for en eksperimentel afhandling om tidsoplevelse). Jeg har mine teoretiske rødder i E. Tranekjær Rasmussens udgave af ‘Københavnerskolens’ fænomenologiske videnskabstradition.

Personlige grunde (manifesterede som rygsmerter) bragte mig i 1974 i kontakt med kropsorienteret psykoterapi. Jeg hentede personligt omvæltende erfaringer gennem behandlingen, jeg gik i, og blev dybt fagligt-videnskabeligt interesseret i området. Jeg var i forvejen ganske veltrænet i at tænke, men opdagede nu, hvor gennemgribende betydning for virkelighedsdimensionen i liv og erkendelse det havde at blive bedre til at mærke.

Udviklingen af Sensetik-terapien

(oprindelig kaldet 'Bioeksistentiel Psykoterapi')

I de følgende år udviklede jeg kropspsykologi og kropsorienteret psykoterapi som mit forsknings- og undervisningsområde i mit universitetsarbejde. I samarbejde med en kollega arrangerede jeg studiekredse, undervisnings- og øvelseshold. Vi rejste til kongresser og workshops i udlandet og arrangerede gæsteforelæsninger og workshops på universitetet med nogle af de internationalt førende navne indenfor området. Blandt meget andet gennemførte vi et 2-årigt undervisningseksperiment på studiet med en teori-praksisintegreret undervisning i kropsterapi. I 1980 startede vi i samarbejde med Alexander Lowen en uddannelsesgruppe i Bioenergetisk Analyse, ledet af amerikanske trænere.

Jeg blev selv (som den første i landet) certificeret som bioenergetisk terapeut i 1983 og fungerede i nogle år som individuel terapeut og supervisor på uddannelsen og på den tilsvarende uddannelse i Oslo. I 1987 brød jeg med Bioenergetisk Analyse-organisationen og i 88 startede jeg den første uddannelsesgruppe i Bioeksistentiel Psykoterapi.

Den måde, jeg har lært, praktiseret og undervist i terapi på, har hele tiden involveret min forskerinteresse i at finde de bedste måder at gøre tingene på. Jeg har haft lejlighed til at lære af en lang række forskellige læremestre. Blandt de vigtigste er Alexander Lowen, Gerda Boyesen og David Boadella. Af mange af mine læremestre har jeg lært gode måder at gøre tingene på, men jeg har også gjort mange erfaringer, der først og fremmest har vist mig noget om, hvordan tingene efter min mening ihvertfald ikke bør gøres. På disse områder har jeg selv måttet eksperimentere mig frem til andre og bedre metoder.

Gruppedynamik og gruppeprocesarbejde

Nok det vigtigste af denne slags områder handler om gruppedynamikken i terapeutiske træningsgrupper. Min direkte og indirekte kontakt med sådanne grupper har mere end noget andet vist mig, hvor alvorlig en sag det er, at have med psykoterapi at gøre. Jeg har erfaret hvordan terapitræning i grupper, hvor kulturen får lov at være præget af spil og manipulationer - omkring magt og dominans eller offerroller fx - sådan at atmosfæren er (og forbliver) præget af angst og mistillid - kan accelerere en negativ gruppedynamik til de uhyggeligste konsekvenser.

Fra negative erfaringer på dette område i Bioenergetisk Analyse-organisationens regi er jeg, med de mange uddannelsesgrupper, jeg har ledet siden 1988, kommet til at gøre særdeles solide positive erfaringer. Jeg har gennem de mange år erfaret en fortsat dybere 'ægte evident' bekræftelse af betydningen af det konsekvente fokus på at sikre at arbejdet med terapi, terapeutuddannelse gruppepsykologi og gruppeprocesarbejde udfolder sig i en autenticitetskultur. En kultur præget af ansvarstagen omkring ægthed, sandhed og virkelighed.

Det er en stor faglig og personlig tilfredsstillelse for mig til stadighed at se de helt konkrete resultater af min forskning, der ligger i at følge mennesker, der udvikles og udfoldes så grundlæggende i ægthed, klarhed, styrke og integritet - i at følge grupper, hvor atmosfæren præges af ærlighed, kærlighed, tillid og respekt for hinanden og i at følge udviklingen af terapeuter og andre fagpersoner, der i deres professionelle omgang med mennesker præges af dyb seriøsitet og etisk ansvarlighed.

De teoretiske resultater af min praksisforskning har jeg gennem årene udfoldet i en række faglige artikler og foredrag, der kan findes under faglige artikler og foredrag.

Jeg tilbyder parterapi.

Bliv kontaktet af Olav Storm Jensen

Udfyld hvis du vil have svar pr. e-mail.

Udfyld hvis du vil ringes op.

Hvornår passer det dig, at blive ringet op.