Cookie Menu

Foredrag af Olav Storm Jensen

Olav Storm Jensen holdt foredrag d. 25. december 2015 på Krogerup Højskoles julekursus. Kursets tema var ‘Det gode liv’ og Olav kaldte sit foredrag ‘Det gode liv i virkeligheden’. I foredraget brugte Olav en gennemgang af scener fra den svenske film ‘Force Majeure’ til at illustrere Sensetiks centrale forståelse omkring virkelighedsanerkendelsens afgørende betydning i vores liv med hinanden. Foredraget foreligger som slides med noter.
Se powerpoint slides og noter: Det gode liv i virkeligheden

Olav Storm Jensen, som er faglig leder i Sensetik og har udviklet Sensetik terapien, er blevet udnævnt til adjungeret professor på RUC pr. 1. november 2013. RUC ser det som en mulighed for at få adgang til en internationalt enestående viden og kompetence i fagpersonlig kontakt og interaktion. Forelæsningen indeholder en grundig gennemgang af Peter Gøtzsche sagen.
Læs, se og lyt: Olavs tiltrædelsesforelæsning

På Sensetiks faglige dag d. 16. november 2013 holdt Olav Storm Jensen foredraget 'Er den globale psykiatrikatastrofe menneskeskabt? - Om diagnoser og saglig menneskelighed - og om fagpersonlige videnskabelighedsforstyrrelser'
Læs og lyt: Er den globale psykiatrikatastrofe menneskeskabt?

Olav Storm Jensen holdt foredrag i Psykiatrifondens psykiatriuge på temadagen om følelsesbetonede psykoterapier d. 7. oktober 2011.
Læs og lyt: Krop, følelser, selvforhold og sandhedssans. Om kroppens betydning som værktøj for kvalificeringen af nærvær, kontakt, alvorligttagelse og ægte evidensoplevelse i psykoterapien.

Olav Storm Jensen holdt foredrag til Sensetik Instituttets faglige dag d. 12. november 2011. Foredraget var en udbygning af psykiatriuge-foredraget fra oktober.
Læs: Sensetik og psykiatri - og "psykiatripsykologi"

Olav Storm Jensen holdt foredrag d. 9. marts 2011 i Sct. Andreas Kirkens menighedssal som led i foredragsserien ’Demokrati og Dialog’, arrangeret af Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede øst for Storebælt v/pastor Peter Bjørn Hansen.
Læs og lyt: Dialog og sandhedssans - om at tage hinanden alvorligt

Olav Storm Jensen holdt foredrag om sandhedssansens ukrænkelighed i Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi d. 24. marts 2010
Læs og lyt: Sandhedssansens ukrænkelighed