Cookie Menu

Faglige artikler

Vaner og valg

Hvorfor gør jeg sådan?

Gorm Lundshøj

Rigtig meget af det vi gør er vaner - det vil sige en automatisk indlært handling, som udføres uden bevidst overvejelse. Hvis vi ikke havde vaner, så kunne vi slet ikke fungerer i de liv vi har i dag for vi ville være nødt til at bruge al vores opmærksomhed på hver en lille handling. Det ville f.eks. være en anstrengelse at binde et snørebånd eller vaske op eller... Men nogle af vanerne er ikke gode for os.

Om Sensetik terapi

Susanne Hansen, Peter Wiese, Gorm Lundshøj

Sensetik terapi er en terapiform, som har udviklet sig til det den er i dag ved at udøverne - især Olav Storm Jensen -har udforsket, hvad der sker, når terapeuten har sit primære fokus på, selv at være tilstede frem for at have fokus på tanker om teori, overblik og fortolkning.

Krop, selv og virkelighed

- skal vi snakke om selvet eller være os selv?

Olav Storm Jensen

Ordene ‘jeget’ og ‘selvet’ har altid slået lidt kolbøtter i mit hoved og haft det med at sætte sig på tværs i min mund. Ordene finder hverken ind i min dialog med min klient eller i undervisningen af mine terapeutelever. Men ordet ‘selv’ optræder hele tiden i klientdialogen: Hvad mener du selv? Hvad føler du selv? Er dette dit eget billede af dig selv? - et sandt billede af dig selv? - en rimelig behandling af dig selv? etc. Og i den teoretiserende side af min terapeutundervisning og supervision er begreber som selvbillede, selvforhold og selvperspektiv helt centrale omdrejningspunkter.

Kroppen i nuet og virkeligheden - om sandhedens fænomenologi og subjektivitetens kvalificering

Kommentar til Søren Willert: Bevidsthedsfunktionen

Olav Storm Jensen

Historien om den dumme vej. Visuelt er det billedet af en ung mand, som trasker afsted ud ad en smålandsk grusvej omgivet af skov, marker, stengærder og falunrøde træhuse! Historien bag dette billede (som er autentisk - og som man også kan finde i Storm Jensen, 1998) er den, at den unge mand som forskende psykologistuderende er deltager i et weekend-seminar en gang først i 70-erne sammen med nogle lærere og medstuderende på en skøn, svensk ødegård.

Evidens og relevans

Videnskabelighed i psykoterapi: ’Evidensbaseret praksis’ eller saglig menneskelighed?

Olav Storm Jensen

Indledningsvis påpeges den dobbelthed i kravet til viden, der kan danne baggrund for psykoterapiens videnskabelighed, som ligger i dimensionerne videnssikkerhed og vidensrelevans. Det påpeges herpå at den ’evidens’, der lægges til grund for en ’evidensbaseret praksis’ (EBP) som kognitiv adfærdsterapi (KAT) i forhold til f.eks. angstlidelser, synes at have relevansproblemer i en sådan grad, at terapiformens formidling som en ’særligt effektiv’ terapiform må ses som alvorligt misvisende. Endelig illustreres gennem eksemplificering fra en DR Dokumentar om kognitiv adfærdsterapi med OCD patienter, hvor uforenelige de polariserede tilgange er.

Psykoterapeutens autenticitet - terapiens afgørende led

Om at tage ‘at tage klienten alvorligt’ alvorligt nok

Olav Storm Jensen

Der argumenteres for det synspunkt, at den primære faglige kompetence i psykoterapi er en personlig kompetence. Den praktiske terapeutiske værdi af en psykoterapeuts teoretiske og tekniske kompetence forudsætter tilstrækkelige personlige færdigheder i at være tilstede i klientkontakten på den terapeutisk relevante måde.

Hovedet er kun klogt, når kroppen er med

– terapi baseret på kontakt og autenticitet

Lone Nielsen

Artikel, skrevet af psykolog Lone Nielsen, Settlementets Rådgivning, til sommernummeret 2010 af tidsskriftet STOF: I rådgivningen i Settlementet på Vesterbro i København har vi siden 2006 tilbudt psykoterapi til personer, hvis hashforbrug er blevet et problem, som de ønsker hjælp til at gøre noget ved.

Grounding

- om at have begge ben på jorden.

Gorm Lundshøj

Artikel om grounding og jordforbindelse: Om at have begge ben på jorden. Hvad betyder det for livskvaliteten og arbejdet med klienter og kan man gøre noget, eller skal man måske nærmere lade være med at gøre noget, for at få bedre jordforbindelse.

Sorg og afsked

(denne tekst er fra før navneskift til Sensetik terapi)

Olav Storm Jensen

Hver gang vi konfronteres med, at livet - i stort som småt - ikke former sig, som vi ville ønske det, er der en afsked at tage - med noget der var, som vi gerne ville have beholdt, eller med muligheden for at få noget, vi ønskede os. Kærestesorg er nok et stærkt eksempel på dette, de allerfleste kender til.