Cookie Menu

Grundprincipper for træningen

Uddannelsens omdrejningspunkt er udviklingen af den personlige terapeutkompetence, der vedrører evnen til nærvær og autenticitet i kontakten med klienten. Denne personlige relationskompetence ses som forudsætningen for den praktiske værdi af den teoretiske og tekniske kompetence, som trænes.

Da læringen af denne kernekompetence har centrum i en personlig udviklingsproces, har egenterapi en central betydning på uddannelsen.

Du kan læse nærmere om teorien bag dette grundsyn på terapeutkompetence i Olavs Psyke & Logos-artikel: Psykoterapeutens Autenticitet - Terapiens Afgørende Led. - Om at tage 'at tage klienten alvorligt' alvorligt nok.

Et fundament i uddannelsen er træning i at inddrage kroppen og den kropslige dimension i samspillet mellem terapeut og klient. Dette gælder både træning i opmærksomhed over for alle slags kropslige signaler og aktiv intervention f.eks. gennem arbejde med åndedræt, kropsligt nærvær, jordforbindelse og følelsesudtryk.

Det stadige terapeutiske arbejde med gruppens liv og dynamik har en høj prioritering på uddannelsen. For at skabe og kontinuert sikre det klima, som det er trygt at åbne og udvikle sig og lære i, må angst, konflikter og mistillid, der opstår i gruppen, bearbejdes når som helst, der er behov for det. Gruppeprocesarbejdet er samtidig en kilde til afgørende læring om samarbejde og konfliktløsning.

Undervisningen former sig som en konsekvent integration af teori og praksis.Teorien knyttes til de terapier, gruppeprocesarbejdet og de andre processer, der finder sted i gruppen. Det er vores erfaring, at dette princip, hvor den teoretiske refleksion forholder sig til konkrete fælles erfaringer, betyder en optimering af sammenhængen mellem teoretisk forståelse og praktisk handlefærdighed.