Cookie Menu

Træning med egne klienter

Denne del af træningen til terapeut indeholder at arbejde med egne klienter i en praksis uden for uddannelsen med indirekte supervision hos en af uddannelsens lærere.

Krav om godkendelse

For at gå i gang med denne træningsdel skal kursisten have opnået tilstrækkelig personlig og færdighedsmæssig kompetance til selvstændigt at kunne gennemføre et helt terapeutisk forløb og skal godkendes af sig selv og af uddannelsens lærere hertil.
Beslutningen om at starte med egne træningsklienter finder sted i gruppen og foregår ved, at kursisten fremsætter sin ansøgning, foretager en selvevaluering og modtager tilbagemeldinger fra lærerne.

Det praktiske

Kursisten skal selv skaffe sig et egnet abejdslokale og sørge for annoncering efter klienter, og kursisten er forpligtet til at oplyse sine potentielle klienter helt tydeligt om, at hun endnu ikke er færdiguddannet og arbejder under supervision.

Krav om supervision

Kursisten er forpligtet til at modtage supervision på al sin terapi med egne træningsklienter efter behov. Supervisionsbehovet er forskelligt for hver enkelt og kan hos den enkelte være særdeles varierende over tid og vurderes altid konkret og løbende af kursisten og hendes/hans supervisor.

Supervision på egne træningsklienter kan foregå både individuelt og i gruppe.

Supervision af træningsterapi med egne klienter er som udgangspunkt indirekte, men der kan også ind i mellem arrangeres direkte supervision. Dette foregår sædvanligvis på den måde, at kursisten kommer hen til sin supervisor og har en times terapi med sin træningsklient. I denne time gives direkte supervision efter samme retningslinier som beskrevet for træningsterapi på uddannelsen, hvor kursist og supervisor kan snakke og samarbejde undervejs i terapien.
Efter selve terapien afsættes yderligere tid, som oftst ½ time, hvor kursisten uden sin klient har mulighed for at modtage videre supervision.

Økonomi

Betaling for supervision af træningsterapi med egne klienter er i lighed med betalingen for egenterapi, ud over prisen for uddannelseskurserne.

Evaluering

Certificering forudsætter, at man har gennemført træningsterapi med egne klienter. Der er ikke specificerede krav til hverken et bestemt antal klientforløb, klienttimer eller antal supervisionstimer. Al evaluering og vurdering er kvalitativ og foretages i dialog mellem kursisten selv og uddannelsens lærere.

Formål

Formålet med denne træning er