Cookie Menu

Ekstern omtale

Trangen er røget - nu ryger Anders af lyst

MISBRUG. Anders har røget hash i 16 år. Efter et terapiforløb i Settlementets Misbrugsrådgivning har han ikke længere behov for at ryge for at have det godt. Et par joints om måneden har han dog s ...

Anja Berth

MISBRUG. Anders har røget hash i 16 år. Efter et terapiforløb i Settlementets Misbrugsrådgivning har han ikke længere behov for at ryge for at have det godt. Et par joints om måneden har han dog s ...

Personlige Kompetencer i Socialrådgivning

fra bogen Socialrådgivning og Socialt Arbejde, Hans Reitzels Forlag, København, 2009

Rikke Posborg

Når socialrådgiveren sidder over for et barn eller en ung og skal forklare, hvad der skal ske, skal barnet se en person – ikke blot en sagsbehandler – der med nærvær kan forklare og fortælle. Således skriver Servicestyrelsen i Håndbog om anbringelsesreformen (2007). Det er den dimension, det personlige i socialrådgiverens arbejde, som er i fokus i dette kapitel. Hvad er det som person, socialrådgiveren skal kunne? Hvad forstår vi ved personlige kompetencer i socialt arbejde, og hvilke personlige kompetencer skal socialrådgiveren have for at kunne udøve socialrådgivning og socialt arbejde, som er til gavn for børn, unge og voksne?

Her slippes katten ud

Psykoterapeut i Århus

Margit Sig, Nordjyske Stiftstidende

Tove Porsborg har slået sig ned som krops- og psykoterapeut i farbroderens gamle købmandsbutik udenfor Århus.

Vision fra den psykologiske rådgivning:

Vi vil have sandhedssansen tilbage

Lone Nielsen

I forbindelse med udgivelsen af Settlementets årsskrift 2011, blev medarbejderne opfordret til at formulere visioner for deres respektive afdelinger. En af Rådgivningens visioner har overskriften 'Vi vil have sandhedssansen tilbage'.

Fagpersonlig udvikling

Af Niels Tornberg, politiassistent tirsdag d. 22. februar 2005

Niels Tornberg

Jeg tror, alle har oplevet, at man efter en politiforretning har følt en dyb tilfredshed med forløbet – eller det diametralt modsatte. Jeg synes, det er interessant at undersøge, hvad det er, der gør forskellen. Min oplevelse er, at det er den ”fagpersonlige kompetence”, der gør udslaget.

Børn og Krisehjælp

Ulla Andersen

Interview med Monika Kern, bragt i Femina nr. 47, 20.November 2003.