Cookie Menu

Olav adjungeret professor på RUC

Olav Storm Jensen, som er faglig leder i Sensetik og har udviklet Sensetik terapien, er blevet udnævnt til adjungeret professor på RUC pr. 1. november 2013. RUC ser det som en mulighed for at få adgang til en internationalt enestående viden og kompetence i fagpersonlig kontakt og interaktion.

Læs mere: Omtale på Roskilde Universitets hjemmeside

Det er Olavs store viden og erfaring med kontaktkvalitetens betydning for trivsel og psykisk arbejdsmiljø og helt særligt med arbejdet med gruppeprocesser, som RUC ønsker at trække på. RUC mener, at samarbejdet kan styrke RUC's position som førende universitet mht. den gruppebaserede projektarbejdsform, som er RUCs centrale varemærke.

Se video og læs: Tiltrædelsesforelæsning

I Sensetik er vi meget stolte af udnævnelsen og ser det som en meget stor anerkendelse af vores høje faglige niveau - og af at vores arbejde ud fra Olavs tanker og teorier betyder at vi kan arbejde sådan i vores praksis, at det faktisk fører til de forandringer som mennesker ønsker sig. Det er også en meget stor anerkendelse af det samarbejde vi har haft med RUC de seneste år.

Olav holder sin offentlige tiltrædelsesforelæsning i forbindelse med udnævnelsen på RUC en gang i foråret 2014. Dato og titel for forelæsningen vil blive meddelt senere.

Se nyhed: Tiltrædelsesforelæsning

Pressemeddelelse fra RUC:

Mag. art. (psych.) Olav Storm Jensen ny adjungeret professor på Roskilde Universitet

Olav Storm Jensen er mag. art. i psykologi fra Københavns Universitet, hvor han i 1969 ved en prisopgave blev belønnet med universitets guldmedalje. Han var i perioden 1969-1983 ansat ved Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium, som amanuensis, kandidatstipendiat/adjunkt og lektor. Her forskede og underviste han i kropspsykologi og kropsorienteret psykoterapi, bl.a. i samarbejde med Alexander Lowen, grundlæggeren af the International Institute for Bioenergetic Analysis. Han blev certificeret som bioenergetisk terapeut i 1983 og arbejdede som individuel terapeut og supervisor på Bioenergetik-uddannelsen i Danmark og Norge.

I 1988 startede Olav Storm Jensen en uddannelse i bioeksistentiel psykoterapi og i 1998 grundlagde han Sensetik instituttet (http://www.sensetik.dk). Her har han fortsat sit arbejde med kropsorienteret psykoterapi, og med udvikling af sensetikkompetencen, en personlig relationskompetence, som kvalificerer menneskelig kontakt. Sensetikkompetencen beskrives som en konsekvent integration af den relevante kropsopmærksomhed, der udvikler evnen til autenticitet og nærvær i kontakt, og en kommunikation, der understøtter en stadig optimering af mødets ægthed. Dette kan ses som en helt generel fagpersonlig kernekompetence i enhver form for arbejde der involverer menneskelige relationer, fx ved alle slags behandlings-, undervisnings-, samarbejds- og ledelsesfunktioner. Sensetik instituttet udbyder bl.a. en 4-årig uddannelse med relevans for fagpersoner med jobfunktioner eller erhverv, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering. På uddannelsen har specielt gruppeprocesarbejdet haft Olav Storm Jensens fokus og han har holdt flere foredrag om erfaringerne hermed. Gruppeprocesser kan udfoldes i hvad Olav Storm Jensen karakteriserer som enten en sandhedsorienteret og sandhedssøgende autenticitetskultur eller i en konkurrence-, prestige- og magtorienteret spilkultur.

Olav Storm Jensen er en respekteret foredragsholder og har i sin lange karriere løbende udgivet videnskabelige publikationer. Publikationerne inkluderer analyser og refleksioner baseret på hans praksisforskning som terapeut og uddannelsesleder ved Sensetik instituttet. Olav Storm Jensens arbejde er her blevet formuleret som en enhedsteori om baggrunden bag psykopatologiens forskellige diagnostiske fremtrædelsesformer. Teorien argumenterer for det konfliktuelle selvforhold som grundfænomenet bag samtlige problematikker for psykoterapi.

Ved at knytte Olav Storm Jensen til RUC som adjungeret professor får RUC mulighed for at trække på en internationalt enestående viden og kompetence i fagpersonlig kontakt og interaktion. Dette kan bidrage til RUC’s arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst i forhold til gruppeprocesser. Olav Storm Jensen kan styrke RUC's position som førende universitet mht. den gruppebaserede projektarbejdsform. Han kan give RUC en enestående mulighed for at videreudvikle dette centrale varemærke gennem at understøtte en stræben efter autenticitetskulturer, hvor ærlighed og saglighed er i centrum, frem for spilkulturer, hvor for eksempel angsten for at begå fejl og tabe ansigt kan blive styrende temaer. Olav Storm Jensen vil i denne forbindelse kunne bidrage til RUC's pædagogiske efteruddannelse i kollegial intervision, der opkvalificerer RUC’s vejledere og deres rolle i gruppeprocesarbejde. Hans viden vil også være efterspurgt på universitetet, ikke mindst inden for satsningsområdet Designing Human Technologies – bl.a. i kraft af dette områdes fokus på Participatory Design (hans arbejde er fx citeret i Routledge International Handbook of Participatory Design (2012)).

Nedenfor en kommentar fra hvert af bedømmelsesudvalgets medlemmer:

Lektor Søren Willert, AAU: Ud fra opsamlede erfaringer gennem en periode – der nu ligger mere end ti år tilbage – hvor jeg havde aktiv kontakt med Olav, er det klart min opfattelse, at Olavs faglige ydelser har et akademisk og professionelt niveau og en originalitet, der begrunder og berettiger til en universitetstilknytning med et adjungeret professorat som ramme. Jeg finder det tillige generelt universitetspolitisk væsentligt og prisværdigt at etablere den slags brobygning mellem den akademisk forskningsverden og den professionelle praksisverden, som denne ’adjungerede professorats-sag’ er udtryk for. Endelig vil jeg udtrykke mine forhåbninger om, at Olav gennem professoratet vil få adgang til et fagligt miljø og en faglig platform, der kan føre til yderligere skærpelse af og udbredelse af hans all round-faglige budskaber, samt at RUC vil kunne drage aktiv nytte af hans særlige faglige og professionelle kompetencer.

Professor Hanne Leth Andersen, RUC: Jeg finder at Olav Storm Jensen har en virkelig interessant profil i forhold til RUC's centrale arbejdsformer og værdier. Det fremgår tydeligt at han har en unik viden og kompetence inden for området gruppeprocesser, hvilket kan berige både de studerendes projektarbejde og de kollegiale processer som i øjeblikket fx udvikles i regi af UniPæd i form af kollegial intervision. Derudover er det spændende at han i sin forskning og uddannelsespraksis og i sit generelle virke står for en tilgang som kan berige universitetets mangfoldige dialoger og relationer.

Professor Jesper Simonsen, RUC: Jeg er ved at afslutte Sensetiks 4-årige efteruddannelse i fagpersonlig kompetence (støttet af RUC's Personaleuddannelsesudvalg). Jeg kender til alle Olav Storm Jensens publikationer og har gennem min efteruddannelse erfaret Olav som forsker/underviser og ikke mindst hans eminente evne til at facilitere gruppeprocesser. Olavs viden og erfaring med det personliges samspil med det faglige/saglige – hvordan det personlige bliver understøttende for faglig dialog og samarbejde i stedet for komplicerende – er forskningsmæssigt interessant og relevant for satsningsområdet Designing Human Technologies.