Cookie Menu

Om Sensetik

Uddannelsen i Sensetik terapi begyndte foråret 1988, og i 1998 samlede en gruppe af Sensetik uddannede psykoterapeuter og psykologer sig og dannede Sensetik Instituttet.

Instituttets terapeuter arbejder med og tilbyder dels psykoterapi til privatpersoner: individuel terapi, parterapi, gruppeterapi og terapi med familier og dels med supervision og medarbejderudvikling på alle slags jobfunktioner, hvor der arbejdes med mennesker, undervisning i kollegial supervision og forskellige former for konsulentarbejde ift. psykisk arbejdsmiljø.

Mere om: Arbejdsliv

Instituttet arrangerer kurser og workshops, øvelsesgrupper, den 4-årige uddannelse, supplerende og opfølgende terapitræningsgrupper og afholder faglige dage med oplæg og foredrag for alle interesserede.