Cookie Menu

Gruppeterapi

Terapi sammen med andre mennesker

Formålet med en gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Udgangspunktet kan være et på forhånd formuleret specifikt tema, eller det kan være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer.

2 slags terapi grupper

Sensetik terapi i en gruppe foregår overordnet i to forskellige former:
Fortløbende grupper der mødes med nogle ugers interval.
Enkeltstående kurser af flere dages varighed, sensetik tilbyder både eksternat- og internatkurser.

Læs mere: Liste over grupper og kurser

Fortløbende gruppe

En fortløbende gruppe består typisk af 3-8 deltagere og en terapeut, der mødes med 1-4 ugers mellemrum 2-4 timer hver gang. Timerne er i reglen delt op i følgende faser

gruppe workshop

En sensetikworkshop forløber over flere dage, hvor hver dag indeholder de samme hovedelementer som ovenfor. Når gruppen er samlet i flere dage, er der mulighed for større fordybelse, og en gruppeterapeutisk workshop kan blive en meget intens og til tider omvæltende oplevelse for deltagerne.

At starte gruppens arbejde med kropsøvelser har det sigte at øge klarheden og nærværet hos alle deltagerne og skærpe opmærksomheden - både på sig selv, på gruppen som helhed og på den, der kommer i terapi.

Læs om: Sensetik øvelser

Medleven i andres udvikling

Ved at overvære en terapi i gruppen og således meget konkret og nært leve med i et andet menneskes udviklingsproces, vækker ofte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker hos de øvrige deltagere, som de har mulighed for at lade arbejde i sig under terapien og på den måde bevæge sig videre i deres egen udvikling.

At se og blive set

For den, der er i terapi i gruppen, opleves det næsten altid som en berigelse at blive set af flere mennesker. Det bliver ofte formuleret som, at gruppens medlemmer har en vidnefunktion. De ser det, som personen i terapien viser af sig selv og ser den proces, hun eller han er i. Dette at have medlevende vidner kan give en vigtig procesfremmende bekræftelse gennem at

Gruppeproces i gruppeterapi

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden. Gruppeterapi handler også om det, der sker gruppemedlemmerne imellem. Der er vigtige grunde til at tage disse processer alvorligt og arbejde tilstrækkeligt dybt med dem:

Udbyttet ved gruppeterapi

I forhold til den enkeltes personlige proces er der også en gevinst ved at deltage i gruppeprocesarbejdet. De temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, vil ofte være genkendelige for den enkelte deltager fra hans eller hendes liv i øvrigt. Det kan være frugtbart for gruppedeltagerne på denne måde at kunne arbejde direkte med problematikker fra hverdagens forhold til andre mennesker.

Vores erfaringer er at:
Gruppeterapi med fordel kan bruges af de fleste mennesker.
Mange har et særligt godt udbytte, når gruppeterapien bliver kombineret eller suppleret med individuel terapi.

Noget af det særlige og særligt virkningsfulde ved gruppeterapi hviler på det forhold, vi kan beskrive med ordene:

Alting forstærkes i en gruppe

Den udviklingsproces, der er i gang eller er på vej, får i de fleste tilfælde ekstra energi, når arbejdet foregår/også foregår i gruppe. Gruppeterapi skaber en mulighed for at mærke mere, opleve med dybere alvor, tage virkeligheden længere ind og opleve højere grader af nærvær.

Læs mere: Liste over grupper og kurser