Cookie Menu

Fagpersonlig supervision og udvikling

Faglig viden, teknikker og metoder formidles af fag-personer

Formålet med fagpersonlig udvikling er at igangsætte læreprocesser omkring de personlige sider af fagligheden.

Faglige og personlige reaktioner kan ikke skilles ad

Kombinationen af faglige og personlige elementer kan give megen forvirring og uklarhed, både for den enkelte og i forståelsen af arbejdslivet med alle dets opgavemæssige, kreative og samarbejdsmæssige processer helt generelt.

En almindelig måde at tackle den forvirring på er, at man forsøger at holde sine personlige (som nogle steder også kaldes "private") reaktioner væk fra arbejdssammenhængen. Den manøvre betyder meget ofte, at disse reaktioner samtidig holdes væk fra ens egen bevidsthed, så man efterhånden mister indsigten i, hvad der faktisk foregår i en selv. Nogle kalder dette at "forholde sig professionelt".

Hvis man tænker sådan, kommer det fagligt professionelle og det personlige til gensidigt at udelukke hinanden ud fra forestillinger og idé'er i retning af: "Man kan ikke være professionel og samtidig reagere personligt eller følelsesmæssigt".

Denne opfattelse er vi helt uenige i.

Det, der i virkeligheden sker, hvis man prøver at forvise det personlige fra arbejdslivet for at opføre sig "rationelt" og "fagligt", er, at følelserne kommer til at styre valg og handlinger, man foretager på arbejdspladsen, som en slags skjult dagsorden. Det har konsekvenser i form af forvirringer og forviklinger, uklar kommunikation og beslutningsprocesser, der går i de forkerte retninger.
Først når vi bliver klar over, hvad det er, der er på spil menneskeligt og følelsesmæssigt, og vi vælger at tage det helt alvorligt, kan vores faglige arbejde i virkeligheden blive rationelt og fagligt kompetent og komme til at give fyldestgørende mening og tilfredshed.

Gå til listen over vores supervisorer: Supervisorer

Behov for mere viden om supervision?

De allerfleste kender situationer, hvor det er vanskeligt at overskue, hvad der egentlig sker i en arbejdssituation eller et samarbejde, og man bliver rådvild med hensyn til, hvad man skal gøre.

En af de mest udbredte reaktioner på den slags er oplevelsen af at være utilstrækkelig. Mange imødegår dette med løsningforsøg á la: "Jeg må have noget mere viden, så jeg kan være bedre klædt på", "Der må være nogle eksperter, der kan fortælle mig, hvad man gør her". Altså varianter af strategien: Jeg må gøre mig dygtigere, mere kompetent, mere professionel via øgning af min faglige viden.

Naturligvis er tilstrækkelig viden om den givne opgave og situation basalt nødvendig. Men erfaringen er, at ofte er det faktisk ikke manglende faglig viden, der er problemet - og da slet ikke hovedproblemet - det er derimod en følelses- og tankemæssig forvirring.
Og hvis man ikke får fat i den forvirring, hjælper mere viden ikke, selvom den kan se nok så relevant ud.

Fokus på de personlige reaktioner i supervision

Derfor må effektiv supervision tage udgangspunkt i og altid medinddrage de personlige reaktioner på faglige problemstillinger. F.eks.undersøgelser af: Hvordan har du det med det, der sker? Hvad sker der i dig?

Selvom formålet med supervision jo er at få løst problemer, flyttes fokus i første omgang fra løsning af et givet problem til en fælles undersøgelse af betydningen af problemet. Eller man kunne sige flyttes fra spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre? Til spørgsmålet: Hvad er der?

Ofte vil en opklaring af, "hvad der er" også i sig selv indebære tydelige retningsanvisninger for konkrete løsningsmodeller, herunder opdagelse af nye handlemuligheder og en mere klar skelnen mellem, hvad der faktisk er muligt at gøre noget ved, og hvornår der ikke noget at gøre.

Fagpersonlig udvikling og supervision

Den slags supervision, vi taler om her, tager konsekvensen af, at opdelingen i fagligt og personligt er falsk.

Det vil sige, at man som modtager af supervision må være indstillet på at se på sig selv og sine personlige reaktioner for at kunne løse sine problemer og konflikter i arbejdslivet.

Dermed vil faglig udvikling også blive personlig udvikling - og omvendt. Det er derfor, vi taler om fagpersonlig udvikling og fagpersonlig supervision.

Det er den slags supervision, vi tilbyder.

Hvis du er interesseret og vil høre mere eller spørge, er du velkommen til at kontakte os: Kontakt