Cookie Menu

Vision fra den psykologiske rådgivning:

Vi vil have sandhedssansen tilbage

Forfatter: Lone Nielsen

Vi mener allerede at have grundlaget for at udleve ovenstående vision, da vi er et sted,
hvor:

Hvorfor er vi her?

Den psykologiske/terapeutiske afdeling af Rådgivningen i Settlementet har to spor.
I det ene tilbyder frivillige terapeuter forløb til mennesker med det, vi bredt kan kalde’ ondt i livet’, f.eks.: tristhed, modløshed, angst, stress, forvirring.
Det andet spor er et tilbud: SUK (Stoffet ud af kroppen), baseret på projektmidler, forbeholdt unge og yngre med et hashmisbrug. Projektet finansieres frem til udgangen af 2011 af Socialministeriet og Bikubenfonden.
Fælles for begge spor er, at vi arbejder ud fra en terapeutisk metode, Sensetik, som har fokus på kropsligt og kognitivt at hjælpe den enkelte til en bedre kontakt med sig selv og til at kunne mærke sine kræfter og ressourcer. Herved bliver den enkelte bevidst om de valg og handlemuligheder, som han/hun har for sig. I praksis vil det kort sagt sige at hjælpe den enkelte til at gå fra opgivelse til selvforvaltning.
Fokus på det kropslige aspekt praktiseres via konkrete kropsøvelser – træning af kontakt med egen krop, jordforbindelse og opmærksomhed på vejrtrækningen. Kort sagt, ved hjælp af konkrete øvelser at give plads til følelserne og ikke flygte, men få en værdifuld erfaring med at kunne være sammen med sig selv. Alle, der henvender sig til den psykologiske/terapeutiske rådgivning i Settlementet, kæmper med, at de ikke ved, hvad de skal stille op med deres følelser.

Laura

I efteråret 2010 kom en ung kvinde, ’Laura’, ind i rådgivningen. Hun havde søgt hjælp i en offentlig psykologisk rådgivning, idet hun sad fast i en uoverskuelig, følelsesmæssig smertefuld situation, som gjorde, at hun ikke havde overskud til at komme videre med det studie, hun var i gang med. Som et forsøg på at håndtere situationen røg hun hash dagligt, en ’problemløsningspraksis’ hun havde brugt i hele sit voksne liv.
I den offentlige psykologiske rådgivning fik hun at vide, at de ikke kunne hjælpe hende. Hun fik det råd at gå til sin egen læge og sige, at hun var deprimeret. Men hun syntes ikke selv, at hun var deprimeret, og, som
hun sagde: ’jeg kunne forestille mig, at han bare ville sende mig på nogle lykkepiller, og det er sådan set endnu værre end hash, hvis du spørger mig’.
’Laura’ har nu været igennem et terapeutisk forløb hos os, hvor hun er blevet støttet i kontakten med sin sandhedssans. Det er blevet tydeligt for hende, at hendes grundproblem var det, at være bange for at blive forladt og bange for de følelser, der fulgte med at være alene i sin lejlighed.
Derfor røg hun hash hver dag, når hun var hjemme. Da hun fik hjælp til at mærke, at det at give plads til følelserne ikke fik verden til at falde sammen, ophørte trangen til at ryge hash, og hun var samtidig ikke længere ’tvunget’ til at have en partner hele tiden, sådan som det ellers havde været i hele hendes voksne liv. Hun er desuden i fuld gang med sit studie igen.
Med ’Lauras’ egne ord fra interviewet med hende: ’det var ikke følelserne selv, der var problemet, det var, at jeg var bange for at komme til at have de følelser, for hvad nu hvis jeg ikke kunne håndtere dem?’.
Vi har således erfaringer med at hjælpe den enkelte med at få kontakt med sig selv og ved, at det virker. Vi håber derfor, at mange flere end ’Laura’ kan få gavn af vores erfaringer i fremtiden.

Læs mere om Settlementets psykologiske Rådgivning.