Cookie Menu

Fagpersonligt træningsprogram

Uddannelsen omfatter årligt 8 internatkurser (i alt 32 dage) samt individuel fagpersonlig supervision med et omfang på ca. 14-16 supervisionstimer årligt.

Uddannelsen har særlig relevans for fagpersoner med jobfunktioner eller erhverv, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdimæssigt har betydning og gives høj prioritering.

Chief Project Manager Hans Jørgen Andersen fra Nordea | Banking Technology har taget Sensetik Uddannelsen som en lederuddannelse. Han skriver:


"Sensetik træning går i dybden i modsætning til mange leder/coach uddannelser, som kun kradser lidt i overfladen, og eventuelt introducerer nogle simple teknikker. Typisk går man derfra en fredag med en ”personlig handlingsplan” (husk at være opmærksom på dit og dat), som er glemt igen om mandagen. Jeg har mødt flere andre chefer, som kan nikke genkendende til denne beskrivelse af diverse traditionelle lederkurser."

Læs mere

Uddannelsen er tilrettelagt som et personligt og fagpersonligt udviklingsforløb. Uddannelsens grundfokus er udvikling af sensetik- kompetencen, en personlig relationskompetence, som kvalificerer menneskelig kontakt. Ved en konsekvent integration af den relevante kropsopmærksomhed udvikles evnen til nærvær i kontakten og til en kommunikation, der understøtter en stadig optimering af mødets ægthed. Denne kompetence kan ses som en helt generel fagpersonlig kernekompetence i enhver form for arbejde med og i menneskelige relationer, som for eksempel i alle slags behandlings-, undervisnings-, samarbejds- og ledelsesfunktioner.

Internatkurserne tager udgangspunkt deltagernes egne erfaringer og omfatter fælles øvelsesforløb og arbejde med hver enkelt deltagers individuelle problemstillinger og temaer. Uddannelsen består af daglige fælles sensetikøvelser (krops- /kropsbevidstheds-/groundingøvelser), træning i at lede øvelserne, individuel terapi i gruppen, gruppeprocesarbejde, kontakt- og kommunikationsøvelser i 2 og 3 personsgrupper under direkte vejledende lærersupervision. Teoriundervisningen er knyttet til de praktiske individuelle- og gruppeprocesarbejder som efterfølgende belyses og diskuteres teoretisk.